BILDE: David Østby plassert på scenen i Filadelfiakirken Oslo, landets største pinsemenighet og et sted den gamle høvdingen kjenner spesielt godt.

 

David Østby har ukens andakt: Men desto større er nåden han gir

David Østby er først og fremst opptatt av å skrive bøker i disse tider. Og det virker som han aldri går lei av dette. David Østby er en av nestorene i norsk pinsebevegelse og har bak seg en rekke forstanderverv. Han skriver i andakten:

Denne artikkelen har tre punkter: 1: Problemet 2. Løsningen. 3. Livskapitalen (Jak 4:6)

 

Problemet: Menneskets syndige natur.

Et avskyelig og dramatisk bilde. Et bilde av verden i miniatyr. Det handler om menneskets hjerte. Jakob er forvirret og spør om noen kan svare? Det er et menneskelig kaos med ufred, strid, krig i vår egen kropp, mord, misunnelse, åndelig fattigdom, sløsing. Tomt bønneliv.
Jesus pekte på hjertet som lageret for giftig avfall: Synd. Matt. 15,19: «For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt tyveri, falsk vitnesbyrd, spott.»

Jesus kalte dobbeltliv kalkede graver: Matt 23,25-38 skildrer en indre stinkende grav, mens en utvendig hadde kalkede utseende.
Hvar er årsaken? Begjæret. Lukian: «Alle de ulykker som kommer over menneskene – revolusjoner og kriger, list og mord – kommer av begjæret». Cicero: «Det er det umettelige begjæret som griper ikke bare enkeltmennesket, men hele familier, og som til og med ødelegger hele riker. Ut fra begjæret springer hat, splid, uenighet forførelse og kriger». Begjæret er opphavet til alt det onde som ødelegger liv og splitter menneskene. I Rom. 1,24 leser vi om begjærets lyster.

 

Løsningen: En ny ÅND v.5

Mennesket trenger omvendelse. Det må en nyskapning til. Total innvendig renselse. Det trengs en hjerteoperasjon. Det må begynne på nytt. Gud viser nidkjærhet. Hans tålmodighet er slutt. Noe må gjøres.
Kong Davids kall med Batseba. Profeten Natan kommer til han. Salme 51 er et oppgjør. Tar det fulle ansvar, og skylder ikke på andre. Han bruker sin Ånd som plantes inn i et blodrenset hjerte. Og setter sitt eget stempel. Esek. 11,19: «Ta bort stenhjertet og gi et kjødhjerte. Guds lov i hjertet, Hans varme omsorg for mennesket minner om en kjærlighet som er sjalu på alle rivaler. Han vil ha førsteplassen. 2,Kor. 5.17, Ny skapning. Han lot sin ånd bo i oss. Jak. 4.5. TB Barratt, den store forkynneren, talte om: Det rensede hjerte! Det indre livet. Hellige Jesus som Herre i vårt liv. Ikke plass til alt. Ordet opplyser og dømmer, Jesu blod renser når jeg bekjenner.

 

Livskapitalen: Nåden

Vi vil feile og falle. Da har Gud et middel: NÅDEN: charis = sjarm, utstråling. Efs. 2.5: «Gjort oss levende, av nåde er dere frelst».Vi vil feile og falle. Da har Gud et middel: NÅDEN: charis = sjarm, utstråling. Efs. 2.5: «Gjort oss levende, av nåde er dere frelst».Fra trelleliv og sorg, skapes glede. Den fortapte sønn da han kom hjem: De begynte å være glade. Luk.15. Godhet mot oss ufortjent. En mors kjærlighet til sitt barn som fortjener straff.- Nåden er Guds måte å behandle oss på – Nåden, måten vi skal bli bevart og leve som kristne – Nåden er måten vi skal behandle hverandre på.- 2.Kor.12,1-10: – NÅDE NOK! 1. Nåden større enn hans synd – 2. Nåden større enn hans svakhet. – 3. Nåden større enn hans behov. – 4. Nåden større enn når bønnesvaret uteble.Nåden skal prege våre liv. Det må finnes en hvis skjønnhet i det kristne livet. Et liv som taler mer enn ord. Det gir troen på vår frelser Jesus Kristus – all Nådes Gud.