BILDE: Håkon Sengsvoll fikk kontakt med «Hayovel» i januar 2020 og fikk organisert treplanting på Norges vegne. De første var i jorda oktober 2020.

 

Nye trær skal plantes i Israel – Norges bidrag til et grønnere land

Det er flere organisasjoner som ser for seg et grønnere Israel. Bl.a. «Jødisk Nasjonalfond» som Visjon Norge har samarbeidet med tidligere. Men også fra januar 2020 «Hayovel», med amerikanske røtter som har til mål å «grønne hele Israel».

 

-Det blir fra 12. september en ny mulighet til å utvide Visjon Norge-skogen på Velsignelsens Berg, sier Håkon Sengsvoll. Da blir «Studio Direkte» viet til dette prosjektet, nok en gang.
Men Håkon Sengsvoll legger til at man ikke fysisk vil plante trærne før etter Rosh Hashana, det jødiske nyåttåret, av den enkle grunn at vi har et Shmita-år i Israel nå, hvor landet har et eget «sabbats-år». Jorda skal ha en pause både fra høsting og planting.
-Så under «Løvhyttefesten» i oktober begynner vi å plante trær igjen, forteller Sengsvoll.

 

Planting etter «Løvhyttefesten»
Visjon Norge-skogen har plass til mange tusen trær, og målet er at 4000 nye trær skal plantes i år. Den fysiske jobben gjøres av «Hayovel» med mange frivillige som er med og støtter visjonen deres.
«Hayovel» er som sagt en organisasjon med flere jern i ilden. I 2019 gjorde TV Visjon Norge en reportasje i Samaria om en omfattende drue-plukking for vinproduksjon. De som høstet vin-rankene var personer knyttet til «Hayovel».
De har i utgangspunktet som mål å skape et «grønnere Israel», et Israel som er preget av mye ørken og karrig jord. Treplanting er en del av deres visjon, og de gjør jobben på stedet.
Men ikke alle setter pris på trærne som plantes. Arabere i området har protestert over at noen tar seg til rette på et område de ikke har rett til. Blant annet er flere trær satt fyr på i dette området.

 

Trærne burde få stå i fred
-Det hadde egentlig vært bedre om disse trærne kunne få stå i fred, da ville alle personer om noen år hatt DEN skogen å vise til, sier Håkon Sengsvoll som er leder av Israelkanalen på Visjon Norge med en rekke programmer laget i Israel. Han er også prosjektleder for de kommende TV-sendingene fra «Løvhyttefesten» i neste måned, i samarbeid med «Den internasjonale kristne ambassade, Jerusalem».
Samtidig med TV-sendingene blir det også arrangert egen Visjon Norge-tur til Israel. Ca. 50 personer er med i følget. Allerede i starten av oppholdet, fra 6. til 16. oktober, vil gruppen besøke skogen av norske trær på Velsignelsens berg, og selv få være med på treplantingen.

BILDE: Drue-høsting på enorme vinplantasjer er noe av den frivillighets-jobben representanter for «Hayovel» gjør i Israel.