BILDE: Håkon Fagervik (t.v.) og Birger Wroldsen er klare med 10 nye programmer.
Følg med hver tirsdag kl. 18.00 og reprisen dagen etter kl. 11.00.

 

Fagervik og Wroldsen – 10 uker med dypdykk i Johannes evangelium

Programmene med Fagervik og Wroldsen er under vignetten «Det står i Bibelen. De to gjorde 10 programmer om bønn for et par år siden. Den nye serien om Johannes evangelium er også på 10 programmer.

 

Birger Wroldsen har gjort 100 programmer med Kjell Haltorp under vignetten «Det står i Bibelen», og er således godt kjent med selve konseptet. De to har planer om flere programmer før året er omme.
Men inntil videre har Wroldsen med seg Fagervik, en god venn som han kaller for «kjærlighetens apostel».
-Det er fantastisk å være sammen med Håkon. Han har jo så mye å dele og jeg inspirerte ham i forbindelse med innspillingen av disse programmene om at han bare må være frimodig og dele fra sitt hjerte, sier Wroldsen.

 

Ikke noe teologisk dypdykk
Han påpeker at programserien som er gjort ferdig ikke er et teologisk dypdykk, men heller et blikk på Jesu virke ut fra Johannes evangelium.
Det betyr ikke at de to går lett over materialet som er til rådighet. Wroldsen og Fagervik går kronologisk til verks og første program 27. september (med reprise onsdag 28. september) heter da ganske treffende «I begynnelsen».
-Jeg synes vi har en stigning etter hvert som programmene skrider fremover. Vi har ingen sang i de tre første programmene, vi får høre og se Håkon med gitaren i hånd fra program fire.
Birger Wroldsen forteller at man ikke går igjennom absolutt alt i Johannes evangelium, for mange ting er nevnt og forklart også andre steder.
-Vi tar for oss det som er unikt for Johannes evangelium, og med Jesus i fokus, sier han.