BILDE: Unni Fredstad er kjent fra TV Visjon Norge gjennom programserien «Veien hjem». Unni har ved flere anledninger hatt andakt på denne plattformen.

Unni Fredstad har ukens andakt: Ved Jesu føtter

Unni Fredstad skriver: – I en travel førjulstid er det godt å minne hverandre på julens hovedperson, i forhold til våre prioriteringer. Jeg tenker på Marta og Maria akkurat nå, og de valg de to søstrene gjorde da Jesus kom på besøk.

I Lukas 10, versene 38-42, leser vi om de to søstrene Marta og Maria. Den ene, Marta, var travelt opptatt med alt som «måtte gjøres».
I alt strevet følte hun seg overlatt til seg selv. Ikke engang Jesus “forsto henne”: – Herre bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg?
Marta var ikke klar over at Jesus var der for hennes skyld, for hun var så travelt opptatt med det nærværende.
Hennes søster Maria, hadde en annen prioritet. Hun valgte å sette seg ned ved Jesu føtter, på tross av alle gjøremål som ventet henne.

Hun satte seg ned og lyttet til hans ord, Maria var en kvinne som hadde gjort seg avhengig av Gud i sin hverdag.

Gud kaller oss til samfunn med seg. Ut i fra det kan vi tjene vår neste. Han gir oss kraft og styrke til å møte behovene rundt oss.
Evangeliene forteller at Jesus, vårt eksempel, prioriterte tid med sin Far.

I Lukas 5 og versene 15 og 16 leser vi om at behovene sto i kø. Likevel trakk Jesus seg tilbake til øde steder for å være i bønn til sin Far.
Jesus viser oss et liv i det å være indrestyrt.

Han lot ikke de ytre behovene styre sin hverdag..

I disse tider med stress, tidspress, eller ytre og indre forventninger, minner Gud oss om: – Uten meg kan dere ingenting gjøre.

Velsignelsen springer ut fra det å ta tid med velsigneren, der får vi kraft og del i det som ligger på Guds hjerte.

Dette fører oss igjen inn i de ferdiglagte gjerningene, som Gud forut har bestemt at vi skal vandre i.

Hans åk er gagnlig og hans byrde er lett. Han gir oss det vi trenger til liv og tjeneste..

Marta, som i beste mening ga alt for å tilfredstille Mesteren, lot det gå på bekostning av det nødvendigste, å ta tid ved Jesu føtter.

Det førte til at hun anklaget sin søster Maria, som hun syntes prioriterte feil.

Vi har en fiende som prøver å stjele vår mest dyrebare tid, da Den onde vet hvilken forskjell det gjør i et menneskes liv.

Jesus sa: – Ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del og det skal ikke bli tatt i fra henne..

La oss gjøre som Maria, midt i en travel hverdag. La oss prioritere det viktigste først.

“For et barn er oss født, en sønn er oss gitt.
Herredømme er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste». Jes. 9:6.

 

Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og GI DEG FRED.