BILDE: Leif S. Jacobsen er ordinert eldste i Metodistkirken og har skrevet flere bøker. Han har også vært med i oversetterutvalget for Bibelforlagets Bibelen – Guds ord fra starten. Foto: Dan Aksel Jacobsen.

Leif S. Jacobsen har ukens andakt: Regner du med englene?

Enda en gang skal vi feire at verdens frelser ble født. Og selv om Jesus sannsynligvis ble født i september, og at tiden rundt vintersolverv derfor var dagen da Maria opplevde Jesu overnaturlige unnfangelse, gleder vi oss over at vi atter en gang kan markere at Gud ble menneske.

 

I en kristen julefeiring hører også englene med. En jul uten engler blir ingen ordentlig jul. Erkeengelen Gabriel kom til Maria og sa at hun var utvalgt av Gud til å føde verdens frelser: «Velsignet er du blant kvinner». En himmelsk hærskare av engler kom til hyrdene på Betlehemsmarkene med denne fantastiske beskjeden: «I dag er det født dere en frelser i Davids by». Da den grusomme kong Herodes ville drepe Jesus, ble Josef varslet av en engel i en drøm om å dra til Egypt med Maria og barnet. Og da de som sto Jesus etter livet var døde, fikk Josef igjen beskjed av en engel om å ta sin lille familie og dra tilbake til Israel.
Guds sendebud og medarbeidere
Man skal virkelig ikke lese mye i Bibelen før man støter på engler. De er en del av den åndelige verden som Guds sendebud og medarbeidere. De er hans budbærere, de er voktere og de står sammen med oss i høstarbeidet. Derfor gleder de seg også når mennesker blir frelst. De hjelper oss og passer på oss. Særlig passer de på barna slik det står i Matt 18,10: Se til at dere ikke forakter en av disse små! For Jeg sier dere: I Himmelen ser englene deres alltid ansiktet til Min Far som er i Himmelen.
Ved livets avslutning henter englene den troende som dør og de tilber rundt Guds trone.
For noen år siden var det stor oppmerksomhet når det gjaldt engler. Det ble skrevet om engler og det ble startet engleskoler. Ikke alt av denne englefokuseringen er like bra, men det gir oss en mulighet til å fortelle om hva Guds Ord sier. Det fremstilles som om det bare finnes gode engler. Det er feil. Det finnes gode engler som er i Guds tjeneste, men det finnes også onde engler som er i djevelens tjeneste. Bibelen advarer mot at vi skal bli opptatt av engler. Vi skal være opptatt av Jesus. Englene er tjenende ånder, men bare Jesus er Herre. Dersom vi blir opptatt av engler, vil disse få den oppmerksomheten som bare Jesus skal ha. Men vi gjør klokt i å regne med englene. På den rette måten.

 

Alle som tror har en engel til beskyttelse
Alle som tror, har en engel til å beskytte og bevare seg. Salme 91,11-12 sier: For Han skal gi sine engler befaling om deg, så de bevarer deg på alle dine veier. På sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot mot noen stein. Disse englene står til tjeneste for oss slik det beskrives i Heb 1,14: Er de ikke alle tjenende ånder, utsendt for å tjene dem som skal arve frelsen.
Spesielt viktig er det å se at englene tar imot instrukser fra Gud slik det står i Salme 103,20-21:
Lov Herren, dere Hans engler, mektige i kraft, som gjør etter Hans ord og lyder Hans ords røst. Lov Herren, alle Hans hærskarer, dere Hans tjenere, som gjør det som er til velbehag for Ham.
Når vi ber, skjer det noe i åndeverden. Guds engler mottar befaling fra Gud.
Englene arbeider for å få folk frelst. De kan ikke selv forkynne evangeliet, men de «arrangerer» situasjoner der folk får høre budskapet. Interessant er det å lese i Apg 8,26 om Fillip som får beskjed om å dra til Gaza-veien for å vitne for hoffmannen, og i Apg 10,3-6 om engelen som ber Kornelius om å hente Peter for å forkynne evangeliet for ham. Englene er budbærere som overleverer budskap fra himmelen til jorden slik Maria fikk budskapet om at hun skulle føde Jesus og slik Josef fikk beskjed om å flykte til Egypt og senere vende tilbake. En triumferende engel satt ved graven og fortalte om Jesu oppstandelse.

 

Kun Jesus er Frelseren
Englene er hjelpere slik Elias opplevde det da han deprimert lå under gyvelbusken og ønsket seg døden. Jesus fikk hjelp av en engel i Getsemane og Peter ble to ganger hjulpet ut av fengsel av en engel. Englene var en naturlig del av de første kristnes liv. La oss regne med englene, men være opptatt med Jesus. De er tjenende ånder for alle som skal arve frelsen, men det er kun Jesus som er Frelseren.
Han er blitt så mye høyere enn englene, fordi Han har arvet et mer framstående navn enn dem. For til hvem av englene har Han noen gang sagt: «Du er Min Sønn, Jeg har født Deg i dag»? Og videre: «Jeg vil være Far for Ham, og Han skal være Sønn for Meg»?
Heb 1, 4 – 5