BILDE: Som i fjor på denne tiden har Koli Puka også andakten i år – ved jul.

Koli Puka gir oss ukens andakt: Elsker du meg?

Koli Puka er pastor i menigheten «Håp for Shkoder». Han er et kjent ansikt på TV Visjon Norge, spesielt gjennom det samarbeid hans menighet har med Visjon Norge og det nødhjelpsarbeid som drives i det nordlige Albania. Han skriver i ukens andakt:

Kjære søsken i Herren, nå er det snart Jul igjen, og hver gang blir vi minnet om Guds gave til denne verden. Gud har gitt mennesker mange gode gaver gjennom flere tusen år, men den største gaven var Hans enbårne sønn Jesus. Det var veldig stort og det forteller om hviket dyp kjærlighet Han har til oss.

Men denne gang vil jeg dele med deg hvor viktig det er, at vi skal svare på denne kjærligheten hvis den skal gjelde for oss.

Elsker du meg?  Et spørsmål som ikke stilles til fienden eller motstanderen…

Vi elsker alle det faktum at Gud er kjærlighet, og at Han viser sin kjærlighet til oss (Johannes 3.16).

Men selv om frelse er en gave, og ikke tjent ved fortjeneste, er det noe som Gud krever fra oss, i bytte mot denne kjærligheten.

Han krever at vi skal ta imot Hans kjærlighet og elske Ham tilbake.

I Johannes Evangeliet 21:1-19 leser vi om dette spørsmål som blir stilt til Peter.

 

Garnet var fullt av fisk

«Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiassjøen. Det gikk slik til: Simon Peter, Tomas, som ble kalt Tvillingen, Natanael fra Kana i Galilea, Sebedeus-sønnene og to andre av disiplene hans var sammen der. Simon Peter sier til de andre: – Jeg drar ut og fisker. – Vi blir også med, sa de. De gikk av sted og steg i båten. Men den natten fikk de ingenting. Da morgenen kom, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. – Har dere ikke noe å spise, barna mine? sa Jesus til dem. – Nei, svarte de. – Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få, sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp, så mye fisk hadde de fått. Disippelen som Jesus hadde kjær, sa da til Peter: – Det er Herren. Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg – den hadde han tatt av – og kastet seg i sjøen. De andre disiplene kom etter i båten og dro garnet med fisken etter seg. De var ikke langt fra land, bare omkring to hundre alen. Da de var kommet i land, så de et bål der, og det lå fisk og brød på glørne. – Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fikk, sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da om bord i båten og trakk garnet i land. Det var fullt av stor fisk, ett hundre og femtitre i alt. Men enda det var så mange, revnet ikke garnet. Jesus sa til dem: – Kom og få mat!

Ingen av disiplene våget å spørre ham: – Hvem er du?  De visste at det var Herren. Så gikk Jesus fram, tok brødet og ga dem, det samme gjorde han med fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var stått opp fra de døde. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: – Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse? Han svarte: – Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: – Fø lammene mine! Igjen, for annen gang, sier han: – Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? – Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær, svarte Peter. Jesus sier: – Vær gjeter for sauene mine!Så sier Han for tredje gang: – Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?  Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: – Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: – Fø sauene mine! Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa Han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter: – Følg meg!»»‭‭ ‬‬

 

En lærerik hendelse‬‬‬‬‬‬

Det er mange ting vi kan lære av dette hendelsen, men sammen vil vi fokusere på de tre viktigste ting som er koblet til dette brevets tema.

1. Ekte kjærlighet oppsøker deg. Selv om Peter hadde sett Jesus gjenoppstå, hadde han mistet entusiasmen for å følge ham. I stedet for å følge Jesus, hadde han vendt tilbake til sitt gamle yrke. Selv om Peter ikke fortjener det, går Jesus og oppsøker ham. Ekte kjærlighet gir ikke opp! Jesus er det perfekte eksempel på ekte kjærlighet som er på jakt etter sin største kjærlighet. Hvem var og hvem er Jesu største kjærlighet?  

2. Kjærligheten skal ikke være ensidig.  Selv ekte kjærlighet, hvis den ikke blir akseptert og brukt riktig, mister sin verdi. Etter at Jesus leter etter ham, og har funnet Peter og de andre disiplene, konfronterer han ham. Han sier med andre ord: Peter, det er ingen tvil om at jeg elsker deg, men nå vil jeg forstå fra deg, elsker du meg?

 

Hvor mye elsker vi Ham?

Dette er essensen av dagens budskap! Det er ingen tvil om at han elsker oss, men hvor mye elsker vi Ham? Det vi forstår her er at Jesus leter etter en oppriktig kjærlighet, en sann og dyp kjærlighet fra Peter. Ikke løp etter ubrukelige kjærligheter. Ikke løp etter de kjærlighetene som ikke gir deg ekte kjærlighet i retur. Peter hadde vendt tilbake til sin gamle kjærlighet, men den kjærligheten ga ham ingen fisk denne gangen heller. Det var faktisk den ekte kjærligheten som ga ham også fisken han lette etter fra sin gamle kjærlighet. Peter, elsker du meg mer enn disse andre?  

Spørsmålet forutsetter at kjærligheten til Gud må være større enn andres. Det er den samme Jesus som lærte dem å elske hverandre! Men dette betyr at du kan elske disse andre, men ikke mer enn meg. Jesus testet Peter for å forstå om Peters kjærlighet bare var en overfladisk kjærlighet, eller en sann kjærlighet. Peter, hvis du elsker meg, vis det med gjerninger. Hvis du elsker meg, ikke forlat mitt kall.Hvis du elsker meg, ikke kast bort min kjærlighet, hvis du elsker meg, ikke se etter din personlige interesse, men også min interesse.
 3. Kjærlighet må bygges på grunnlag av logikk og kloke resonnementer. Ofte er kjærlighet bare emosjonell. Peter var vanligvis veldig emosjonell og entusiastisk, men dette var på grunn av hans impulsive natur. Mange mennesker har samme personlighet som Peter.  For øyeblikket slår de seg på umiddelbart – og deretter av. På slutten av denne konfrontasjonen med Peter, forteller Jesus ham noe, med mye visdom og forståelse.

Når du er ung, gjør du det du vil, men når du blir gammel, har du ikke makten, du har ikke engang privilegiet til å gjøre det du vil, selv om du har lysten – fordi du er avhengig av andre.

 

Peter, jeg trenger deg

Det Gud prøvde å forklare Peter var at Han nå var avhengig av ham. Peter, jeg drar hjem til min Far, men for at mitt ønske skal gå i oppfyllelse, trenger jeg deg! Peter måtte forstå akkurat dette!  Vi må forstå akkurat dette! Gud lærte Peter og oss at kjærlighet kan og bør påtvinges på grunnlag av resonnement og logikk, ikke bare på grunnlag av følelser og emosjoner. Når du blir eldre vil du forstå hvor viktig det er å bli esket og tatt være på av andre.
Dette bør få deg, Peter til å reflektere over muligheten du har i dag til å elske meg som trenger deg! I dag har du muligheten til å svare på min kjærlighet, med all din styrke og engasjement. I dag har du muligheten til å svare på min oppfordring, med alt ditt fokus og lojalitet! I dag har du muligheten til å svare på behovet jeg har for deg, med kjærlighet, med iver, med lidenskap, med offer, med tålmodighet, med utholdenhet, fordi du forstår at dagen vil komme da du ikke vil være i stand til å gjøre dette lenger. 

Jeg vil oppmuntre deg, men også utfordre deg denne julen, kjære søsken. La oss svare «Ja, Herre jeg elsker deg! Jeg vil elske deg, jeg vil ta imot din kjærlighet, men jeg vil også elske deg tilbake på en slik måte som du fortjener.» 

Det største vi kan gjøre med våre liv er å ta imot Hans kjærlighet og gi Han tilbake vår kjærlighet.Så hvis du ennå ikke har opplevd Hans kjærlighet kan du ta imot den denne julen, og du kan også gi Han tilbake din kjærlighet ved å følge Han og leve for Hans formål og plan. Jeg ønsker deg og din familie en velsigner julehøytid.