November 2022

“The Log-House” – basen for Jerusalem Center for Bible Translators

Jeg har nettopp kommet tilbake fra en ny reise til Israel. Fokuset denne gangen har vært innspilling for Kongenes Konge, og deretter ble det tid for programskaping for Israelkanalen. I arbeidet med Kongenes Konge ble jeg introdusert for Halvor Ronning, en norskamerikaner som har vært bosatt i Israel store deler av livet sitt. Han leder en organisasjon som heter Jerusalem Center for Bible Translators. Hovedoppgaven deres er å trene Bibel-oversettere slik at de får en god forståelse av hebraisk for at oversettelsene av de hebraiske tekstene skal være av en så god kvalitet som mulig. Nå har det seg slik at deres senter ligger i Yad Hashmona, en moshav utenfor Jerusalem. Dette er også stedet vi hadde valgt for å filme inn deler av Kongenes Konge. Ved å følge et tips om dette stedet, fikk jeg tatt kontakt med Ronning, med den følge at hele mannskapet for filminnspillingen fikk bo på deres base. Huset vi bodde i, er et finsk tømmerhus. Det lå bare 3-5 minutter fra plassene vi skulle spille inn scenene, så dette var perfekt. Vi fikk spart mye penger, samtidig som vi får være til velsignelse slik at flere etterhvert kan få Bibelen med en god oversettelse på sitt morsmål. Været kan være en utfordring i november, men vi fikk varme dager, med solskinn hele tiden. I tillegg gikk innspillingen veldig greit, slik at vi fikk gjort alt det som var planlagt. De fleste av oss hadde mer enn en hatt på under innspillingen. Selv var jeg med både i produksjon, som statist og som skuespiller, og det siste var en ny erfaring for meg. På den siste dagens wrap var også takknemligheten til Gud stor. Takk for alle forbønner!

Bet Norvegia ble basen for den siste delen av oppholdet i Israel.

På den neste delen av turen var Israelkanalen i fokus. Vi får etterhvert se mer til Halvor Ronning og hva arbeidet hans med Jerusalem Center for Bible Translators går ut på. I Yad Hashmona bor også en av mine venner fra mange år tilbake, Gershon Nerel. Vi får også et nytt program med han. Jeg flyttet videre til Bet Norvegia i Jerusalem. Her hadde jeg avtalt å treffe mine gode venner Lillan og Manfred Schimmelpfennig. Sammen ble det et besøk på Shaare Zedek-sykehuset i Jerusalem, hvor de gjennom menigheten Norge for Kristus, er involvert i et strikkeprosjekt for å hjelpe nyfødte barn. Det ble selvsagt også viet en del tid til ymse arkeologiske prosjekter. I tillegg ble det en tur til Visjon Norge-skogen på Garisim, hvor jeg tok opptak av et par programmer med Joshua Waller. I disse programmene deler han visjonen bak organisasjonen Hayovel og samarbeidet med Visjon Norge. På en av mandagskveldene på Bet Norvegia fikk jeg også dele om visjonen og historikken til Israelkanalen.

Benjamin Netanyahu får oppdrag å skape ny regjering i Israel av president Isaac Herzog

(Foto: Shalev Shalom/TPS)

Vi ankom Israel den 1. november, samme dag som det var valg til Knesset. Resultatet ble at den blokken som støtter Netanyahu har fått 64 plasser i Knesset, og dermed har de flertall. Netanyahu er i ferd med å danne regjering med sine koalisjonspartnere. Selv om det er motsetninger i koalisjonen står de langt mer samlet på høyresiden av politikken enn den plattformen den forrige regjeringen hadde. Siden det er kamp om ulike poster i den nye regjeringen, er dette en del av det politiske spillet. På tross av tilsynelatende uenighet, er det vel ingen som tviler på at Netanyahu klarer å få sine samarbeidspartnere til enighet. Mange som jeg snakket med var glade over at venstresidens regjering blir byttet ut med en høyreregjering. Netanyahus lange erfaring som statsminister er betryggende når man ser de farer Israel står overfor. Be om at de rette ministrene kommer på plass.

Israelere demonstrerer for Ukraina i Tel Aviv i forrige måned (Foto: Gideon Markowicz/TPS)

Antallet olim eller immigranter til Israel har hatt en kraftig økning. I en rapport fra Keren Hayesod, som jeg mottok nylig kan vi lese at fra januar til september i år, har totalt 52.231 mennesker gjort aliyah. Det er en økning på over 30.000 fra samme periode i fjor. Den største økningen er fra Russland og de tidligere Sovjet- statene. Også fra Etiopia ser man en stor økning. Den pågående krigen mellom Russland og Ukraina er nok hovedårsaken til den kraftige økningen som vi ser. Samtidig er det også en økende antisemittisme å se, som gjør at flere jøder føler seg utrygge. Dette gjelder selvsagt også i Vesten, for fra engelsk- og franskspråklige land var det en stor økning nye olim fra 2020 til 2021. På tross av den truende retorikken fra Iran, blir likevel Israel den trygge havnen mange jøder søker seg til. Vi ser selvsagt ikke bort fra Bibelens ord som forteller at Gud vil hente jødene fra alle verdens hjørner tilbake til Israel på forskjellige måter. Jeremia 16:16 sier: «Se, Jeg vil sende bud på mange fiskere, sier Herren, og de skal fiske dem opp; og etter det vil Jeg sende bud på mange jegere, og de skal jage dem bort fra hvert fjell og fra hver ås, og ut fra hulene i klippene.»

Det er 15 år siden Anne Marie Gravdahl startet arbeidet med Israelkanalen.

Når det gjelder Israelkanalen, så er det nå 15 år siden dette arbeidet startet. Selve åpningen skjedde på tv- sendingen fra Løvhyttefesten i 2007. Gjennom disse 15 årene har vi altså vært en kanal for informasjon fra Israel, en kanal for materiell velsignelse til Israel og dermed også en kanal for velsignelse for landet vårt. Dersom du vil stå med oss i denne utvekslingen av velsignelser, sier vi ikke nei takk til pengegaver, store som små, for vi ønsker å kunne være med på å støtte mer og flere prosjekter i Israel. Tusen takk for din økonomiske støtte og for all forbønn. Gud velsigne deg!

ISRAELKANALEN I SOSIALE MEDIER