September 2022

Shofar-blåsing på Rosh Hashana (Foto: Eitan Elhades-Barak/TPS)

Vi befinner oss nå i perioden med de bibelske høstfestene som i år startet med Rosh Hashana på kvelden den 25. september. Bibelen beskriver denne dagen som Jom Teruah, og vi leser fra 4. Mos 29:1 “Og i den sjuende måneden, på den første dagen i måneden, skal dere holde en hellig sammenkomst. Dere skal ikke gjøre noe tungt arbeid på denne dagen. Dette er en dag da dere skal blåse i trompetene.” Bibelen taler ikke noe spesifikt om grunnen til at denne dagen skal være hellig. Teruah betyr oversatt å lage en høy lyd, enten ved en trompet, shofar, eller ved at en menneskemengde roper i kor. Bibelen navngir månedene numerisk og den første måneden begynte i år den 1. april. Da jødene var bortført til Babylon begynte de å bruke den babylonske kalenderen. Her fikk månedene navn, ofte etter babylonske avguder. Bibelen anpasser seg til dette, og i Ester 3:7 kan vi for eksempel lese “I den første måneden som er nisan…” Fra Babylon kom også feiringen av Rosh Hashana, for der brukte de også en månekalender.  Jom Teruah sammenfalt med dagen da babylonerne feiret sitt nyttår. Jødene tok med seg denne skikken tilbake fra fangenskapet i Babylon. Den sjuende måneden heter Tishri og er altså den første måneden i det sivile året. Man kan tenke at siden Bibelen ikke er spesifikk på hvorfor Jom Teruah skulle feires, at det ble naturlig for jødene å legge Rosh Hashana til denne dagen. Men hele perioden fra starten av den sjette måneden, også kalt Elul, er med på forberedelsen til det nye året. Det sentrale temaet i den 40 dager lange perioden fra Elul til Jom Kippur er omvendelse og tilgivelse. Disse dagene går under betegnelsen Tesjuvah, som betyr omvendelse. Man ransaker sine hjerter og gransker sitt eget liv. Man tar oppgjør i sitt eget liv og søker å gjenopprette  brutte forbindelser, for det er viktig at man ber både mennesker og Gud om tilgivelse.

Vestmuren 2021, før Jom Kippur; jødene ber om tilgivelse (Selichot.) (Foto: Shalev Shalom/TPS)

Den tiende dagen i den syvende måneden, Jom Kippur, skulle også være hellig for israelittene. De ti dagene fra Jom Teruah leder opp til denne dagen. Jom Kippur er den store forsoningsdagen, hvor hele landet stopper opp fra solnedgang til solnedgang. Man faster og butikker, restauranter og kulturliv  stenger ned. TV-stasjonene i Israel sender heller ikke. Gatene er nærmest bilfrie. Dette er en av de viktigste helligdagene hvor man ber om tilgivelse og omvender seg fra sine synder. I år begynner Jom Kippur ved solnedgang tirsdag den 4. oktober.

Jødiske menn danser med torah-rullene under Simchat Torah (Foto: Shalev Shalom/TPS)

På den femtende dagen i den syvende måneden instruerer Bibelen at man skal feire Løvhyttefesten i syv dager. På denne høytiden minnes man utgangen av Egypt, og at man bodde i løvhytter eller sukkot, på hebraisk. Mange israelere bygger løvhytter hvor man skal kunne se stjernehimmelen gjennom palmegrenene. Noen sover her, eller spiser noen av måltidene i sin sukka gjennom disse dagene. Flere hoteller har bygd sukka slik at gjestene skal kunne spise etter denne tradisjonen under sitt opphold. Dette er en gledesfest hvor man er påbudt å fryde seg framfor Herren deres Gud i sju dager (3 Mos 23:40.) Det er også en av de tre pilgrimshøytidene, som man skulle feire i Jerusalem.  Sukkot avsluttes med en ny festdag, en gledesfest kalt Sjemini Atzeret som betyr åttendedagssamling, etterfulgt av Simchat Torah i diasporaen. Disse to dagene er slått sammen i Israel, og de markerer slutten på torah-lesingen, og man begynner neste dag  fra 1. Mos igjen. I Israel markeres dette som en festdag hvor man kan se jødene danse i gatene med sine torah-ruller i stor begeistring over Guds ord.

Dette årets Løvhyttefest byr på sendinger fra fire forskjellige lokasjoner. Det er mange detaljer som må med i planleggingen, her fra studioet vårt i Pais Arena fra 2016.

Arbeidet mitt i september har så langt vært preget av forberedelser av våre direkte-sendinger fra Israel under Løvhyttefesten. Det er mange ting som må planlegges og selv om det meste er på plass, men det er fortsatt noen ting som må løses slik at dette skal bli vellykket for våre seere. Fra søndag 9. oktober sender vi direkte fra Israel. Det er litt ekstra spenning knyttet til dette, siden det er tre år siden sist vi sendte direkte fra Israel.

Visjon Norge-skogen vokser; 3000 nye trær skal plantes.

Vi fortsatte innsamlingen til planting av trær på Velsignelsens Fjell i Samaria. og til dekning av de ekstra kostnadene vi har med sendingene våre fra Israel. Målet på 3000 trær ble nådd, og vi gleder oss til å kunne besøke stedet, og for å kunne være med å plante noen av disse trærne under besøket vårt i Israel. Dette vil være en viktig tilsvekst til de trærne som vår samarbeidspartner Hayovel plantet for oss i 2020. Fortsatt er det mulig å være med å betale for et tre her ved å vipse kr 500,- til 221010.

Leseplanen Daily Bread anbefales; enten som bok eller som app på mobil eller nettbrett.

Guds ord er gitt oss til velsignelse gjennom lærdom og åpenbaring. Da er det viktig at man leser hele Bibelen. En leseplan som jeg har blitt velsignet med det siste året er Lars Enarsons «Daily Bread.» Her leser du gjennom hele Bibelen en gang og NT to ganger. Den er bygd opp slik at du også følger den rabbinske leseplanen som blir lest i synagogene hver sabbat. Jeg vil virkelig anbefale å bruke denne. Den finns som bok, og gratis som app både for iOS og Android. Søk etter «Daily Bread Scripture Journal.» Kanskje skal du begynne med denne planen for det neste jødiske året?

Hjertelig takk for all støtte, og ikke minst forbønn. Det betyr mye å vite at mange er med og ber for arbeidet vi står i. Gud velsigne deg rikelig!

ISRAELKANALEN I SOSIALE MEDIER