BILDE: David Østby med ukens andakt, den siste uken i året 2022

Andakt fra David Østby: «Han satte i stand Herrens alter……»

 

David Østby henter sin andakt fra 1. Kongebok 18 og fra vers 30 og utover. Vi leser om Elias. Han er en av de mest innflytelsesrike profetene i Bibelen. Hans frimodighet rystet kongehuset I Israel.

Hans bønner var en himmelnøkkel som låste og åpnet naturens livskraft. Hans bønnerop på Karmel, med vel 60 ord, ble besvart med ild, og den førte en nasjon tilbake til Gud.
Elias representerte Den Hellige Ånd som levde i generasjoner. Han ble hentet hjem i ildvogn, og åpenbarte seg på forklarelsens hellige fjell sammen med Moses, der de talte med Jesus. Han er rangert som forløperen til Messias. Johannes skulle gå foran ham i Elias ånd og kraft.
Hver sabbat synger jødene i synagogen: «Profeten Elias, måtte han bringe oss Messias raskt, Davids sønn.» Israel var et frafallent folk på Elias tid. Kong Akab regjerte i 22 år og gjorde det som var enda mer ondt i Herrens øyne, mer enn noen andre konger før han. Bedre ble det ikke da han giftet seg med Jesabel, og de dyrket Baàl og tilba han. De bygde Astarte-bilde.

Umoral ble en besettelse
Baal, navn på den fornemste Gud. Eide landet, var en avgudsdyrkelse der kultisk utukt og umoral ble en besettelse. De dyrket Baal under hvert tre og de avsatte Gud. De drepte Guds prester og innsatte Baal-prester. Landet var fullstendig inntatt av alt som vakte Guds vrede. Jesabels ånd hadde sterk påvirkning, og den finner du gjennom Bibelen. Og i Åpenbaringen har Herren et oppgjør med hennes horelevnet, i Tyatira. Så alvorlig så Herren på dette at han ba menigheten ta et oppgjør.
Vi lever i en tid der jeg kjenner igjen de to linjer; Elias Ånd og kraft, og Jesabel som representerer et kompromiss med verdens moralnormer, frafall og avgudsdyrkelse. Jeg er forskrekket over den siste undersøkelse som viser at jødehatet er økende i Norge. Det er for meg et tegn som belyser vår åndsfattigdom og avkristning.
Jødiske elever i skolen mobbes, jøder er redde for sine liv. Det eneste gudshus som har skuddmerker i veggen er synagogen i Oslo. Hatet fra arabiske ledere om å fjerne jødene fra jordens overflate, har sine lange antisemittiske armer helt til vårt eget land.

Ildprofeten
Elias – en av dem som var flyttet inn i Gilead – kjent som – «en mann i lodden kappe, med et lærbelte bunnet om livet.» Som en ensom og beskjeden mann fikk han mot til å forkynne for Akab at det ikke skulle komme regn etter Herrens ord på tre år!
Da tre år var gått samlet folket seg på Karmelfjellet. Den Gud som svarer med ild er Gud i Israel. Det ble redselsscener da Baals profeter ropte til sine guder om ild. Ingen røst ble hørt, ingen svarte.
Elias bygget opp igjen Herrens alter, med 12 steiner. Alle Jakobs 12 stammer er profetisk plassert i alteret. (1.Kong.18,30-35). Det var tiden da matofferet ble båret fram. Alteret var oppbygget, veden lagt til rette og oksen ble ofret. Da ba Elias en tillitsfull bønn, ilden falt og folket så at Gud er Gud i Israel.

En motløs profet under gyvelbusken
Gud hadde svart, regnet var kommet. Elias ble grepet av motløshet. (1.Kongeb. 19,3:). Da ble Elias redd! Vi er vekkelsens generasjon. Har motløsheten grepet oss? Er vekkelse bare noe vi minnes?
Elias ber om å dø. Men den bønnen hører ikke Gud. Men han fikk sove under gyvelbusken, voktet av en engel, til han var uthvilt. Jesus sa: Kom avsides og hvil dere litt.
Vi må ikke bli liggende i en tornerosesøvn og dra inn duften av blomstene på gyvelbusken. Engelen vekker han for annen gang, engelen gir mat, engelen viser hvor veien går videre.

Veien mot framtiden
I kapittel 19, v 8 leser vi at han sto opp, spiste og drakk. Og styrket av denne maten gikk han i 40 dager til Guds berg, Horeb
I vers.9 står det at han gikk inn i hulen! Han ble en huleboer! Det var her Gud åpenbarte seg for Moses. Først mat og siden nye oppgaver fra Herren. Da den stille susen kom, var Gud i den. Der får Elias en ny oppgave. Han ser veien mot framtiden! Elisa, storbondens sønn (1.Kongeb. 19, 19). Han kalles til å føre verket videre, han får den dobbelte del av Elias Ånd, det er Den hellige Ånd.