BILDE: Sten Sørensen har nok en gang ukes-andakten her på vår web-side.

Sten Sørensen har ukens andakt: De lette på feil sted!

Forventningene våre stemmer ikke alltid med det som skjer. Vi håper og tror på å oppleve noe bra – og så blir det annerledes. Noen ganger verre, noen ganger bedre.

 

De vise menn håpet å treffe en prins på slottet. I stedet fant de et barn som tilsynelatende var et helt vanlig barn, uten blått blod i årene. Men de visste at de var kommet rett, for stjernen stoppet opp akkurat der. Og de ble jublende glade. Det ble bedre enn de håpet på. De vise menn var tydeligvis så vise at de forsto at deres forutinntatte oppfatning ikke nødvendigvis var sannheten. Jødenes konge var ikke slik de trodde.

 

Alle har en mening om hva kristendom er. Noen tror og noen tror ikke, men alle mener noe.
Noen gjør seg opp en mening med utgangspunkt i det kirken gjør, eller hva kristne mennesker foretar seg. Det er et dårlig utgangspunkt. Bibelen er den viktigste kilden til informasjon om kristendom. Skaperverket kan fortelle mye om hvem Gud er som skaper. Men hvem Gud er som frelser, ja, det må vi finne i Bibelen.

 

Den nye kongen blant vanlige folk
De vise menn søkte den nye kongen i hovedstaden, der hvor rikdom og makt er konsentrert.
Vi leter ikke etter en ny konge. Kanskje mening, lykke, frihet og et godt liv er mer aktuelle verdier å lete etter. Men kanskje vi, i likhet med de vise menn, søker der hvor makt og rikdom befinner seg. Det blir bomtur, akkurat som det ble med dem.
Vismennene fant den nye kongen blant vanlige folk, midt i det alminnelige. Det gode og sanne livet finnes midt i vår alminnelighet. Gud er akkurat der du er. Guds kjærlighet møter deg over alt. Han som ble født i en stall, han er midt i vår virkelighet.

 

Byen var også Davids by
Jesus blir født i Betlehem, som betyr «brødhuset». Byen lå i et fruktbart landskap. Byen var også Davids by.
Herodes hadde en stor brist i sin karakter. Han var ekstrem mistenksom. Han fikk drept sin eldste kone Mariamne og hennes mor Alexandra og hans eldste sønn og to andre sønner. Med en slik syk karakter ville han drepe Jesubarnet.
Herodes reagerte med hat og fiendtlighet. Det finnes også de i dag som gladelig hadde ønsket å utrydde Jesus Kristus. Han er for utfordrende for dem.

Det finnes også i dag de samme reaksjonene som overprestene og de skriftlærde hadde, en total likegyldighet. Deres egne saker er mer interessante enn Jesus Kristus.
Heldigvis finnes også den samme reaksjonen som vismennene hadde – kjærlighet og tilbedelse.

 

Gavene til Kristus
Gavene de vise menn hadde med seg var:
Gull – gaven til en konge. Vi kan aldri møte Jesus på like for. Jesus Kristus er konge. Vi bøyer oss for Ham og ærer og tilber Ham!
Røkelse er gaven til en prest. Røkelse ble brukt i templet. Det var en behagelig duft. Prest på latin er pontifex, som betyr brobygger. Presten skal bygge bro mellom mennesker og Gud.
Myrra er gaven til en som skal dø. Den ble brukt til å balsamere de dødes kropper. Jesus kom til verden for å dø. Jesus kom for å leve for menneskene, og til slutt; for å dø for menneskene.
Dette var gavene de vise menn hadde med seg, så komplett: Jesu vugge forutså at Han skulle være sann Konge, den fullkomne Øversteprest, og til slutt den høyeste Frelser for menneskene.