Desember 2022

I studio med Lars Enarson (Foto: Johannes Enarson)

Det nye året har kommet i gang, og jeg vil ønske dere Guds velsignelse ved inngangen av 2023. Jeg har hatt gleden av å være med på en bønneskole fra Norden714, med Lars Enarson, nå på nyåret. Det var i menigheten Fellesskapet på Høvik. Her gikk han gjennom kurset, “Herre, Lær oss å be.” Bønneskolen består av fire leksjoner: Hvorfor skal vi be? Samfunnet med Gud, Forbønn og Du kan be som Jesus. Navnet på bønneskolen er tatt fra Lukas 11:1 der en av disiplene ber Jesus om å lære dem å be. På nært hold hadde de observert hvordan bønnelivet til Jesus var. Han kunne tilbringe hele netter i bønn, eller stå opp tidlig om morgenen for å gå avsides for å be. Som svar på denne oppfordringen lærer Jesus dem Fader Vår. Selv ble jeg på 90-tallet inspirert av bøkene til Larry Lea som handler om bønn. Derfor var det ikke noe nytt som jeg fikk vite gjennom de fire sesjonene i denne bønneskolen. Samtidig må jeg si at det var en stor inspirasjon på nytt å bli minnet om viktigheten av å be.

Faksimile av Norden714.com med informasjon om Bønneskolen

Det har blitt sagt at Gud er avhengig av at noen ber for at det skal skje gjennombrudd. Det ser vi også i Bibelen. Da jødene var bortført til Babylon skapte Daniels bønner gjennombruddet som gjorde at jødene kunne returnere og gjenoppbygge Jerusalem. Kornelius ba til Gud, og bønnesvaret kom ved at Peter fikk et syn og ble med sendebudet tilbake til Kornelius, slik at evangeliet kunne bli forkynt til hedningene. På samme måte er bønn viktig dersom vi ønsker gjennombrudd i våre liv, familier, by og land. Gud vil svare på bønn om vekkelse etter det målet vi ber ham om det, er en tiltale som Lars Enarson har fått om en vekkelse i den siste tiden. Gud vil, men vi må be. Dersom du ikke har mulighet til å delta på disse fysiske bønneskolene, kan du se på undervisningen på internett på norden714.com. Her finnes de fire leksjonene som video og du kan også laste ned heftet med studiespørmålene. Slik kan du bli en forbeder for gjennombrudd og vekkelse.

Bibelleseplanen Daily Bread finns som bok og som app for Iphone og Android.

Jeg har også hatt mulighet til å spille inn noen program med Lars Enarson og hans sønn Johannes. Det første av disse handler om viktigheten av å lese hele Bibelen, og som en hjelp for dette har Lars Enarson laget en leseplan for hele året. Den er basert på det bibelske året med den inndelingen jødene bruker i sine synagoger. Slik får vi en større nærhet til den jødiske forståelsen av Bibelen. Program nummer to handler om viktigheten av bønn, og tar utgangspunkt i bønneskolene som blir arrangert i Skandinavia i disse dager. Det siste programmet vi spilte inn, er med Johannes Enarson. Johannes Enarson studerer teologi ved Skandinavisk Teologisk Högskola, og naturlig nok kretset mange av spørsmålene rundt jødisk forståelse av evangeliet. Den første menighet begynte som oppfyllelsen av Tanach, den jødiske Bibelen, men på grunn av fiendskapen som kom inn, har kristenheten beveget seg langt bort fra sine jødiske røtter. Bibelen og evangeliet blir så mye bedre når man tar med den jødiske delen av vår tro. Dette kan være nytt for mange av oss, men likevel er det godt å bli minnet på at vi er ville oljekvister, som er podet inn på det edle jødiske vintreet, og har fått del med jødene i oljetreets rot og fedme. Vi skal derfor ikke rose oss overfor grenene. Men hvis du roser deg, så er det ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. (Rom 11:17-18) Paulus oppfordrer oss videre til ikke å være hovmodige, det vil si, at vi skal være ydmyke. At vi har fått høre evangliet og tatt imot frelsens budskap er kun basert på Guds store nåde.

Vi inviterer til Israelhelg på Hallingskarvet Fjellstue.

Igjen arrangerer vi Israelhelg på Hallingskarvet Fjellstue. På grunn av den store begeistringen fra helgen i fjor, har vi også denne gang Bibelsk arkeologi som hovedemne. Foredragsholdere denne gang er Tore Wilhelmsen, Viveka Pontén og Manfred Schimmelpfennig. Først ut, dvs torsdag kveld, er Tore Wilhelmsen, som har flere turer til det mange tror er funnstedet til Noahs Ark ved Ararat-fjellene i Tyrkia. Nå kan du bli presentert dette emnet fra en som selv har vært på stedet og studert de funn som har blitt gjort. Fredag morgen får vi høre Manfred Schimmelpfennig gi en oversikt over hva vi vet om Bibelsk arkeologi, metodikk og kildemateriale. Siden han ble en troende har han vært opptatt av arkeologi i Israel. Blant annet har han lagt ned mange timer på å systematisere funn av jødiske graver i Jerusalem. På fredag kveld får vi høre Viveka Pontén. Hun har vært på flere arkeologiske ekspedisjoner i Sinai, Saudi Arabia og Israel. Nå vil hun snakke om hva man vet om Sodoma og Gomorra, to av byene som Gud ødela ved Dødehavet. På lørdag morgen taler hun om betydningen av funnene av de bibelske skriftene fra Qumran. På lørdag kveld får vi igjen høre Manfred Schimmelpfennig. Denne gang er det “føttene,” eller Gilgal, som får en nærmere studie. Siden sist har vi hatt mulighet til å få utvidet horisonten om dette emnet. På søndag morgen vil det viktige spørsmålet om vannforsyningen til Tempelhøyden bli tatt opp.

Vi vil også vise video som tidligere ikke har blitt vist på tv, så det er mye å glede seg til. Pris for helpensjon i dobbeltrom fra torsdag til søndag er kr 2550,- og dekker mat, overnatting. I enkeltrom koster det kr 3700,-. Seminaravgift på kr 500,- er inkludert i denne prisen. Det er allerede mange som har meldt seg på, men vi håper selvsagt at så mange som mulig kan bli med oss på dette seminaret.

Vanntilførselen til Jerusalem er et tema som blir belyst; Det nederste av de tre Salomobassengene.

Gomorra, her med  Masada i bakgrunnen.

Et tema er en gjennomgang av funnet av Noahs ark. Her med Ararat i bakgrunnen (Foto: Noahs Ark Scans)

Program torsdag 16. februar
18:00 Middag
19:30 Åpning – Seminar; Tore Wilhelmsen:Funnet av Noahs ark 

Program fredag 17. februar
09:00 Frokost
10:00 Formiddagsseminar; Manfred Schimmelpfennig:
            Bibelsk arkeologi – hva vet vi?
13:00 Matpakkelunsj
           Tid for egne aktiviteter
18:00 Middag
19:30 Kveldsseminar: Viveka Pontén:  Sodoma og Gomorra

Program lørdag 18. februar
09:00 Frokost
10:00 Formiddagsseminar; Viveka Pontén:  Funnene i Qumran
13:00 Lunsj
           Tid for egne aktiviteter
18:00 Middag
19:30 Kveldsseminar: Manfred Schimmelpfennig:
            Enda en fot – et nytt Gilgal           

Program søndag 19. februar
09:00 Frokost
10:00 Formiddagsseminar; Manfred Schimmelpfennig:
            Jerusalem og Tempelhøydens vannforsyning
13:00 Lunsj – deretter hjemreise

Igjen vil jeg si tusen takk for all økonomisk støtte. Gjennom dette er vi en kanal for å velsigne Israel, og mottar velsignelse over våre liv og vår nasjon. Tusen takk også for forbønn. Gud velsigne deg og ditt hus!

ISRAELKANALEN I SOSIALE MEDIER