BILDE: Randi Filtvedt Johansen har ukens andakt. Hun er bosatt i Stange, rett ved Hamar. Hun er gift med Hjalmar og har tre voksne døtre.

Andakt ved Randi Filtvedt Johansen: Valget mellom å kaste – og ta vare på

Hva skal man kaste, og hva skal man ta vare på? Det kan være alt fra klær og sko, møbler og gjenstander. Noe kostbart, andre ting har stor verdi for fordi det minner oss om noen vi er glade i.

 

Andre gjenstander kan vi ha arvet. Og noe gir oss til og med vonde minner.
Det er viktig å skille mellom hva som er verdifullt og hva som bare opptar plass, og i verste fall er søppel.
Kanskje enda viktigere er det å rydde opp i hva som fyller våre tanker. Men hva skal man gjøre med bekymring og frykt som sniker seg inn og fester seg i våre sinn?
Det er ikke en ekstra søppeldunk ved siden av restavfallet til å legge det i. Og de usynlige tingene i livet kan være tyngre å bære, og vanskeligere å kvitte seg med enn vanlige ting.

 

Synd og skam
Jesus kom en dag til Samaria. Der satte Han seg ved brønnkanten både sliten og tørst. Det var midt på dagen og varmt. Og det var Hhelt utenom tiden da det var vanlig for kvinnene å komme til brønnen. Men nå kommer en kvinne for å dra opp vann. Hun hadde mer enn vannkrukka med seg til brønnen. Hun bar på en skam som preget hele hennes liv. Og hun hadde ikke mot til å møte de andre kvinnene som pleide å komme dit. Hun ante ikke at denne dagen skulle bli det store vendepunktet i livet hennes. Hun fikk møte Jesus som sa til henne:
«Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg: Gi meg å drikke – så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann!»
Johannes 4:10
Jesus ga henne noe som kunne slukke hennes hjertes tørst, lengselen etter å bli fri fra synd og skam, noe helt nytt på innsiden, som varer.
«For de som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv».
Det er Jesu ord i Johannes 4:14

 

Jesus selv lærer oss å kaste
I Jesaja 38:17 står det: «For du kastet alle mine synder bak din rygg».
Ja, om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull». Jesaja 1:18
Gud har gitt oss et sted der vi trygt kan kaste fra oss alt som tynger, ja, både synd og skyld, bekymring og frykt.
For Han har omsorg for oss.

 

Hvordan skal vi klare å rydde opp i eget liv?
Gud trenger ikke mer enn vår villighet – til å gi alt til Han.
Da kommer Den hellige ånd vår skrøpelighet til hjelp.
Og løfter av oss byrden.
Jeg kan aldri glemme jenta som hadde det så vondt. Hun bar på store sår fra ungdommen, etter et utsvevende liv med mange løse mannlige forbindelser. Hun følte seg både brukt og misbrukt. I sin nød ropte hun på Jesus.
Da fikk hun se seg selv i lyset fra korset der Jesus sonet all synd og skyld. Den tunge byrden av urenhet falt av henne,
Og hun fikk se seg selv renset og fri fra sin fortid. Hun fikk kaste det gamle ut, og et helt nytt liv begynte.

 

Han har omsorg for deg
Må Gud velsigne deg til å kaste all din synd og skyld, frykt og bekymring på Herren, for Han har omsorg for deg. Ta vare på det som er verdifullt.
Og ikke kaste bort din frimodighet, men gjøre som Guds ord sier.
«La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid». Hebreerne 4:16
Og husk at alle dem som tar imot Jesus får rett til å bli Guds barn, de som tror på Hans navn.
Gud velsigne deg!