BILDE: Terje Berg er gift og bosatt i Sarpsborg. Han har ukens andakt.

Terje Berg har ukens andakt: Profeten blir forandret

Profeten Jesaja forteller i sin bok en sterkt emosjonell historie. Han er forunt det de færreste får oppleve: «I det år kong Ussias døde, så jeg Herren sitte på en høy, høy trone, og slepet av hans kåpe oppfylte templet» (Jes 6).

 

Han så Herren! Skriften sier at ingen kan se Gud, og å leve, for nærvær av Guds hellighet er vanligvis mer enn vi mennesker kan tåle. Hvem overlever 15.000 Volt gjennom kroppen? En nabo opplevde dette da jeg var barn. Han ble ødelagt som menneske, men ved Guds nåde overlevde han, som ved et mirakel.
Imidlertid, Gud har en plan med profetens liv, og denne radikale opplevelsen er skjellsettende. Han blir forandret.
«- slepet av hans kåpe» er et uttrykk for Guds hellighet og Guds herlighet.

 

Ånden til pant i våre hjerter
Mine tanker går til oss troende, evangelisk troende, som har fått Ånden til pant i våre hjerter (og sågar er døpt med Den Hellige Ånd og ild) (Matt 3,11). Vi er «sendebud i Kristi sted» (2 Kor 5,20). Alle mennesker – fordi vi er skapt i Guds bilde og er åndsvesener – er preget av ånd, en ånd som vil prege våre omgivelser. Vi kaller det ofte atmosfære, men uttrykket «ånd» er mer korrekt. Hvilken ånd fyller oss? Hva utgår fra oss, av ånd og atmosfære?
Når vi er Jesus-fokusert og fylt av Ånden, vil våre omgivelser merke det. Hva fyller rommet? Hva fyller huset? Hva bærer jeg med meg? Vår herre fylte templet med sin hellighet, den var så konkret og tilstedeværende at Skriften kaller den for «hans kåpe» – det var som om den buktet seg og fylte hvert hjørne og hver krok i templet!

 

God lukt og yndige dufter
I gamle dager hendte det at dårlig lukt og stank fulgte personer uten personlig hygiene, dette skjer sjeldent i vårt oppgraderte samfunn med norsk standard. Det motsatte er ofte tilfelle – god lukt og yndige dufter følger mange.
Slik er det også med oss og det vi bærer med oss av ånd. La meg nevne et eksempel: For en tid siden hadde vi en gjest i vårt hjem, som bar mye av himmelen med seg. Da vedkommende forlot huset og reiste hjem, lå hans «kåpe» (kappe). Den ånd som preget vedkommende «hang igjen» i hjemmet vårt, i huset. Det var en duft av himmelen, og i denne gode Åndens atmosfære gikk jeg sporenstreks inn på mitt kontor i annen etasje og fikk masse tanker til to prekener jeg skal holde til sommeren, på større konferanser i Oslo og Telemark Vestfold!
Hvordan reagerte den unge profeten? Han ble ydmyket – han kjente på uverdighet, utilstrekkelighet, han følte på urenhet! Han ble ydmyket. Han så seg selv fortapt! Han var uren, folket rundt ham var urene. Men Guds nåde er stor – dette var før Golgata, før forsoningen på korset og oppstandelsen. Likevel – Gud er nådig og renset hans urene lepper med en glo fra sitt alter.

 

Profetiske tjeneste
I sin nåde gjorde Gud ham til et redskap for seg. Han ble bekreftet i sin profetiske tjeneste. Men nå mer ydmyk, mer fokusert på den Messias Gud skulle sende, for eksempel de tre neste kapitlene (Jes 7-9). Og han blir kalt «evangelisten blant profetene.»
Mange ber om vekkelse over landet, vi trenger det. Det sikreste kriterium på sann åndelig vekkelse er ydmykelse, omvendelse og syndserkjennelse!
Guds kåpe fylte templet! Du og jeg er sendt av Jesus, som Faderen sendte sin sønn (Joh 20,21)! Fyller slepet av vår kåpe – det vi bærer med oss av ånd og atmosfære – våre hjem – eller de hjem vi besøker? Kjenner mennesker i våre omgivelser at vi bærer noe med oss fra himmelen?

 

Gud velsigne oss alle!
Vi takker Gud for de kristelige TV-kanalene og at Visjon Norge er en av dem som sender de gode nyhetene – evangeliet – til folk der ute. Jeg tror Guds kåpe mange ganger blir liggende igjen når TV-apparatet er slått av og lysene slukket.