BILDE: Svein Lindset ledet et nytt omfattende bønneprogram sist mandag.

Tre frelst i siste bønneprogram: – Behovene er enorme i vår tid

Visjon Norges bønneleder hadde ansvaret for programmet sist mandag. I studio hadde han kona Miriam og Ivar Kolstad. Bønne-behovene er så store at det kan hende det blir nok et program av denne typen i måneden.

–Vi lever i mer urolige og uryddige tider. Det er økonomiske utfordringer, generell uro i samfunnet og krig i Ukraina som gjør folk bekymret. Og mange er de som legger alt dette frem i bønn.
–Dette kommer på toppen av all bønn for sykdom, frelse for bønnebarn og andre familiære relasjoner, sier Svein Lindset.
Sist mandag var det to personer som ringte inn til Visjon Norge og sa de hadde tatt imot Jesus som sin personlige frelser etter at frelsesbønnen var bedt i studio.
–I tillegg var det en person som ringte inn som hadde vært frafallen, men som nå skjønte alvoret og kom tilbake til Gud, sier Lindset.
I tillegg til det månedlige bønneprogrammet har Visjon Norge tidvis hatt «Bønnens time». Denne kan bli ofret mot at man får nok en tre timers bønnesending i måneden, altså to totalt.

 

Frelse for sine nærmeste
–Etter pandemien er mange av de som henvender seg til oss opptatt av frelse for sine nærmeste. Vi ber jo spesielt for bønnebarna og mange nye kommer til på det spesielle alteret vi har i vårt bønnesenter på Visjon Gjestegård, sier Svein Lindset som legger til:
–Bønn for syke er noe som aldri blir borte. Og kreft-tilfellene er spesielt mange. Sist mandag valgte vi å legge alle kreft-tilfeller i en egen bunke. Den inneholdt et sted mellom 40 og 50 tilfeller. Alle vi tre i studio ba spesielt for disse, sier Svein Lindset.
Bønneprogrammene byr på nattverd i tillegg til bønn. Slik også denne gang.
–Det er alltid personer som ringer oss og forteller om noen de ber for. Behovene er store, bønn forandrer liv, avslutter Svein Lindset.

BILDE: Miriam og Svein Lindset samlet seg om bønnebehovene nok en gang sist mandag.

BILDE: Ivar Kolstad, forkynner og tidligere økonomisjef i Visjon Norge, var med i bønne-studio sist mandag.