BILDE: Christina Sengsvoll sier at det finnes et svært begrenset ledig antall plasser til årets Israel-tur.

Fortsatt en liten mulighet for påmelding til Israel-turen

Inger og Jan Hanvold blir ikke med til Israel ved denne anledning. Derfor blir Håkon Sengsvoll turleder, med kona Christina som reiseleder, denne gangen. Sistnevnte forteller at fristen for påmelding til turen i utgangspunktet er ute, men at det likevel finnes et fåtall ledige plasser igjen.

–Da har vi hatt opptelling på antall påmeldte. Det viser seg at det fortsatt finnes noen få plasser igjen. Det betyr at det er en mulighet for å melde seg på ved å ta kontakt med oss, forteller Christina Sengsvoll.

For å undersøke mulighetene for å melde seg på, ta kontakt med Visjon Norges callsenter innenfor normale kontortider på telefonnummer 32 21 13 00.

Blir turleder 

Denne gangen er det altså Christinas ektemann, Håkon, som får rollen som turleder under årets reise til Israel. Han er leder av Israelkanalen på Visjon Norge og har ukentlig programmer på TV-kanalen. Han har knapt telling på alle gangene han har besøkt Israel i embeds medfør, enten som programleder for Israelkanalen eller som prosjektleder for de mange TV-sendingene som Visjon Norge gjennom årene har stått for i landet.

Håkon har vært i Visjon Norge nesten siden starten i 2003 og har vært prosjektleder for utallige TV-sendinger og innehar et enormt kontaktnett i den forbindelse i Israel. Hans kunnskap om historien og landet vil komme alle til gode som har meldt seg på til årets tur.

 

Interessante opplevelser
En tur til Israel med Visjon Norge byr på en rekke interessante opplevelser. Blant annet får man denne gang, etter flere år, mulighet til å besøke Hebron.
Reiseleder Christina Sengsvoll sier: – Endelig får vi nå mulighet til å besøke Hebron der vi møter Yudit Tayar som jobber i sikkerhets-tjenesten der og er talsmann for den jødiske bosetningen, sier hun.
-Og på veien tilbake skal vi prøve å finne stedet der Abraham sto og forhandlet med Gud om Sodoma og Gomorra, sier Christina Sengsvoll.
Hennes mann Håkon, skal peke ut området der man tror at Gomorra lå. Det skjer den dagen Visjon Norge-gruppen besøker Dødehavet og det fantastiske fjellpartiet med sin rike historie, Masada.

 

Dette er hovedmålet
Visjon Norges tur har i år, som tidligere, Løvhyttefesten som sitt hovedmål. Og i forbindelse med denne arrangeres det man kaller Jerusalem-marsjen.
-Selvsagt skal vi gå i Jerusalemmarsjen, sier Christian Sengsvoll. – Og så blir det båttur på Galileasjøen med Daniel Carmel. Dette pleier å være et av de aller største høydepunkter på turen, sier hun.
Visjon Norge-gruppen skal også besøke familien Waller og Visjon Norges egen skog på Har Bracha. Og mye mer.