BILDE: Sandy Shoshani gjør alt hun kan for å tilby israelske kvinner et alternativ til abort.

Israelkanalen: Over 90 pst velger bort abort etter møte med «Bead Chaim»

Heldigvis finnes det også håp for landets ufødte. Den israelske organisasjonen tilbyr emosjonell, praktisk og økonomisk hjelp til kvinner som vurderer å ta abort. Siden 1988 har de hjulpet tusenvis av kvinner til heller å velge livet.

Et nytt program av «Israelkanalen» tilbyr informasjon om en kamp som foregår i Israel vi ellers hører lite om.
– Israel er ett av få land hvor det er tillatt å ta abort helt frem til fødselen. 99 prosent av dem som søker får innvilget abort på statens regning. Vår oppgave er å hjelpe alle kvinner i nød til å heller velge livet for sine barn. Vi er alle skapt av Gud, forteller Sandy Shoshani under opptak til et nytt program i «Israelkanalen».
Hun er leder for «Bead Chaim». Den israelske stiftelsen er et resultat av messianske jøder og øvrige kristne som i 1988 gikk sammen i bønn etter å ha observert de urovekkende høye aborttallene i Israel. På deres nettsider hevdes det at estimatene tilsier at 20 prosent av alle fostre blir abortert. Det hevdes også at abort har tatt livet av flere barn enn jødeutryddelsen under andre verdenskrig.
Sandy Shoshani er selv messiansk jøde og mener at bønn er et viktig verktøy i kampen mot abort. Hun ønsker samtidig å tilby gode praktiske alternativer for kvinner som vurderer å fjerne sine fostre.

 

Vurderes som helsehjelp
Shoshani forteller at abort i Israel har vært å regne som prevensjon siden før statens formelle opprettelse i 1948.
– Israels første statsminister (David Ben-Gurion) mente at det ikke ville være mulig å skape en stat dersom abortraten ikke ble redusert, sier hun.
For å regulere abort ble det i 1977 formelt tillatt å avbryte svangerskap i Israel. Samtidig ble det innført krav om at ethvert israelsk sykehus skulle opprette en egen komite for å vurdere søknader om abort.
– Det var tenkt å være vanskelig, men fullt mulig å få innvilget abort helt frem til fødselen. Frem til dette vurderes fosteret som en del av kvinnens kropp uten egen verdi. Det gjør at mange ikke forstår konsekvensene av abort.
– Ingen snakker om abort som et moralsk problem. Derfor finnes det dessverre heller ingen statistikk på hvor utbredt det er, siden det ikke vurderes som noe annet enn et hvilket som helst annet kirurgisk inngrep.

 

Får følger for kvinnene
Om vi skal tro Shoshanis påstander er abort alt annet enn helsehjelp. Hun forteller også at det svært sjeldent er av hensyn til mors helse at svangerskap avbrytes. Tvert imot mener hun at abort i seg selv skader kvinner.
– Jeg snakket en gang med en kvinne som var fast bestemt på at hun skulle ta abort. Likevel fortalte hun at hun hadde sluttet å røyke og drikke alkohol av hensyn til fosteret, forteller Shoshani.
Informasjonen som den gravide kvinnen delte kan for de fleste virke motstridende. Det opplagte spørsmålet er hvorfor noen skulle ønske å beskytte et foster som uansett skulle fjernes. Shoshani mener å ha svaret.
– Over halvparten av kvinner begynner å gråte rett etter å ha tatt abort. Det er fordi enhver mor har et instinkt om å beskytte sitt barn. Så fort en kvinne er gravid, er deres kropp forberedt på å bli mor, forteller hun.

 

Mener alle har rett til liv
Sandy Shoshani er svært tydelig på at verken hun eller stiftelsen «Bead Chaim» ønsker å kritisere kvinner som står i en krise som gjør det utenkelig å bære frem et barn. Likevel mener hun at utfordringer går over, og at abort ikke er løsningen. Hun mener at alle fostre har livets rett.
– Når man vurderer om mennesker utsatt for alvorlige ulykker fortsatt lever, undersøker man om det fortsatt finnes hjerteslag og hjernebølger. Sistnevnte kan påvises hos et foster allerede etter 40 dager. Hvordan kan man si at dette ikke er et liv, sier hun.

 

Tilbyr et alternativ
Organisasjonen «Bead Chaim» har lokale representanter plassert over hele Israel. De blir jevnlig kontaktet av kvinner som mener at det ikke finnes noen annen løsning enn abort.
– Vi svarer at det er best å ikke ta en forhastet beslutning. Det er bedre om de heller kan møte oss for å vurdere alternativene som finnes. Det gjør at vi klarer å redde over 90 prosent av fostrene som ellers ville blitt fjernet, mener hun.
Sandy Shoshani forteller at stiftelsen ikke bare tilbyr håp og vennskap, men også økonomisk bistand. Gjennom programmet «Operasjon Moses» tilbys israelske kvinner alt som er nødvendig til barnet i et fullt år.
Programmet finansieres av sponsorer over hele verden som har et felles ønske om at israelske kvinner blir gitt muligheten til å ta vare på sine barn. Hver sponsor mottar en attest med babyens navn, fødselsdato og oppdateringer om hvordan det går med barnet og familien.
– Bare i år har prosjektet gjort at mer enn 600 barn er blitt født. Vi får en glede av hver kvinne vi kan hjelpe, sier hun.

 

– Gud har en plan for alle
«Israelkanalen» har gjennom flere år vært en av sponsorene til prosjektet «Operasjon Moses». Leder Håkon Sengsvoll forteller at de som støtter «Israelkanalen», også støtter arbeidet som utføres av «Bead Chaim» i Israel.
– Det er veldig interessant å høre det Sandy har å fortelle om dette arbeidet. Gud har en plan for alle mennesker. Å ta abort innebærer at Guds plan blir valgt bort. Det er vanskelig å si noe om hva disse barna skal i fremtiden. De kan være med å forandre verden, forteller Sengsvoll.
Han er programleder for det aktuelle programmet, som ennå ikke er vist på TV Visjon Norge.
– Det er fortsatt noe etterarbeid som må gjøres før opptaket er klart for TV-publikum. Det skal både tekstes og redigeres. Jeg regner med at det sendes i løpet av september, sier han.
«Israelkanalen» sendes til fast tid på TV Visjon Norge fredager klokken 19.30.

PS, det ble samtidig gjort et opptak med Sandy Shoshanis ektemann Oded. Sammen er de pastorpar for den hebraiske delen av menigheten King of Kings i Jerusalem.
Da var tema flere dagsaktuelle problemstillinger i Israel. Dette opptaket forventes også å være sendeklart i løpet av september.

BILDE: Det ble samtidig gjort et halvtimes program sammen med Sandys ektemann Oded. Begge opptakene forventes å være sendeklare i løpet av september.

BILDE: Det var leder for “Israelkanalen”, Håkon Sengsvoll, som intervjuet dem begge, riktignok fordelt på to opptak.