Kjell Haltorp (t.v.) og Birger Wroldsen er klar for 10 nye samtale-programmer fra Guds ord. Denne gang handler det om bønn. Serien avløser serien de to nå har gående hvor samtalene er knyttet til Hebreerbrevet 11.

Ny serie med Haltorp og Wroldsen

Den pågående samtale-serien med Kjell Haltorp og Birger Wroldsen blir avløst av en ny med de samme personene. Fra 2. juni kommer 10 nye programmer med den kjente duoen. Denne gang er temaet BØNN.

Innspillingen av den nye serien pågår i disse dager. Seriens navn er som tidligere «Det står i Bibelen». Hver episode er som vanlig 25 minutter og samtlige har sin egen tittel. Den aller første heter kort og godt «Hva er bønn?». Til det sier blant annet Kjell Haltorp:

– Bønn er fellesskap med Gud. Og noe av det mest fantastiske med bønn, det er bønnesvar.

Haltorp og Wroldsen øser av sin store erfaring og sprudler av iver og glede og humør der de tar oss inn i dette vidtgående og spennende temaet.

– Bønn er en livsstil, sier Birger Wroldsen. – Bønn er fellesskap og fellesskap er tid. Du kan ikke be for mye.

Wroldsen og Haltorp gjør mange oppgaver sammen, blant annet gjennom misjonsbevegelsen «Reach the Nations». Og de har god kjemi og utfyller hverandre strålende der de samtaler over det nye emnet.

 

Vårt fremste forbilde

– Du vet, i Matteus evangelium så handler det om at Jesus er vårt fremst forbilde når det gjelder bønn. Og vi er jo kalt til å følge hans eksempel, sier Birger Wroldsen.

Mens den pågående serien på TV Visjon Norge retter seg inn mot Hebreerbrevet 11, og mer tar for seg vers for vers, er den nye serien basert på hele Bibelen.

– Det er jo bønnekjemper i stor skala i Bibelen, som Abraham, Moses, David, Daniel og apostlene ikke minst, sier Kjell Haltorp. – Jeg kan nevne mange flere, det er så mange, sier veteranen i den kristne bevegelse. Det er han som leder programmene , ønsker seerne velkommen, takker for «oppmøtet» og ønsker alle Guds velsignelse.

Han innleder det første programmet med å si: – Bønn er vår største ressurs og fantastiske mulighet til å bane vei til Guds velsignelser og frelse.

 

Det sa Mor Theresa

De to henviser også til Mor Theresa i sitt første program som en gang sa: – Bønn for meg er å få utvidet hjertet slik at jeg får mer plass til Jesus.

– Det er meget vakkert sagt, sier Birger Wroldsen som også legger til:

– Ta tid hver dag til å be. Og husk: Den beste måten å lære å be på – er å BE.

De to håper at programseriene skal være lett tilgjengelig for alle, serier du etter hvert kan finne på TVvision.no og eventuelt brukes i undervisnings-øyemed.
Fra tirsdag 2. juni altså. Sjekk tid for premiere og repriser i vår programoversikt.