Dette tror vi

Bibelen

Vi tror hele Bibelen er inspirert av Gud, og alt vi tror, gjør og underviser skal stemme overens med denne.

Treenigheten

Vi tror på én Gud som er tre adskilte personer: Far, Sønn og Den Hellige Ånd. Vi tror Jesus Kristus er Guds sønn, som kom som verdens frelser.

Frelse

Vi tror på én Gud som er tre adskilte personer: Far, Sønn og Den Hellige Ånd. Vi tror Jesus Kristus er Guds sønn, som kom som verdens frelser.
*

Dåp i vann

Vi tror vanndåpen er et symbol på den rensende kraften i Jesu blod og et vitnesbyrd om vår tro på Jesus Kristus.

Nattverd

Nattverden er et måltid til minne om det Jesus gjorde for oss på korset.

Fellesskap

Vi tror alle troende skal ha en naturlig vekst i sitt fellesskap med Jesus, gjennom å gjøre som Ordet sier, gjennom å lyde Den Hellige Ånd og gjennom å la seg bli mer lik Jesus hver dag.

E-POST

mail@visjonnorge.com

BESØK

Tv Visjon Norge
Strandveien 7, 3050 Mjøndalen, Norway

RING OSS

(+47) 32 21 13 00