Personvernerklæring

 

Her er TV Visjon Norges personvernerklæring:

I forbindelse med innføringen «The General Data Protection Regulation» GDPR, så er dette de nye personvernreglene fra EU som blir norsk lov i 2018. Disse reglene stiller krav til vår håndtering og informasjonsplikt om personopplysningene dine hos oss.  

Vi vil informere deg om hvordan vi behandler dine personopplysninger som kunde hos oss, tidligere kunder, fremtidige kunder, og brukere av nettsider og applikasjoner. 

 

Hvem er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger? 

 

TV Visjon Norge (TVVN) er behandlingsansvarlig for all behandling vi gjør av dine personopplysninger. At vi er behandlingsansvarlig betyr at vi er forpliktet til blant annet å informere deg om hvordan vi benytter personopplysningene dine, og beskytter personopplysningene dine. Det er viktig for oss at du føler at dine personopplysninger er trygge hos oss, og denne personvernerklæring skal gi deg informasjon om hvordan vi jobber for dette.  

 

I denne personvernerklæringen gir vi deg blant annet informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, og for hvilke formål vi behandler dem, hvilke tredjeparter som er involvert, informasjon om dine rettigheter og ikke minst hvordan vi sikrer informasjonen vi har om deg.  

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene er du velkommen til å ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjonen helt nederst i personvernerklæringen.  

Der vi henviser til personvernlovgivningen har vi benyttet referanser til den nye personopplysningsloven som antas å tre i kraft 1. juli 2018. I mellomtiden må henvisningene forstås som henvisninger til de relevante bestemmelsene i dagens personopplysningslov.  

 

Som behandlingsansvarlig. 

 

Oppfylle avtaleforholdet. 

Vi behandler personopplysninger dine i den grad det er nødvendig for å oppfylle avtaleforholdet. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er personopplysningsloven § 1, jf. EUs personvernforordning («GDPR») artikkel. 6 nr. 1 bokstav b.  

I den grad behandlingen ikke er strengt nødvendig for å oppfylle avtalen med deg vil grunnlaget være GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Og vår legitime interesse er å følge opp kundeforholdet med deg, f.eks. svare på e-poster, yte service til deg eller kontrollere at avtalen er riktig oppfylt. I punktene nedenfor har vi konkretisert behandlingsaktivitetene og formålene nærmere.  Det kan foretas oppdateringer i personvernerklæringen når krav fra myndighetene kommer.

 

Oppfølging av kundeforholdet.  

Vi vil sikre deg som ny kunde en smidig og effektiv oppstart av ditt forhold til TVVN. Vi vil derfor behandle dine personopplysninger som navn, adresse, personnummer, mobilnummer, givergave og epostadresse.   

Dersom du ikke gir oss disse opplysningene kan vi ikke levere alle våre tjenester til deg. Personnummer er viktig fordi givergaver kan en få skattetrekk.   

Videre vil vi måtte dele enkelte personopplysninger med tredjeparter for å kunne levere de tjenestene du som kunde har bestilt. For eksempel for å kunne sende deg takkebrev, tidsskriftet «Rapport» og håndtere dine henvendelser til oss. 

 

Partner. 

For å sikre korrekt girogrunnlag og riktig giromottaker vil personopplysninger som navn, adresse, personnummer, autogiro, epostadresse og kontonummer benyttes. Personopplysningene vil også kunne benyttes dersom det skulle oppstå eventuelle avvik eller innsigelser på girogrunnlaget.  

 

Kundebehandling. 

For å gi deg som kunde personlig, effektiv og god service, vil vi dokumentere dine kundehenvendelser. Vi har rutiner som sikrer at vi kun dokumenterer det som er nødvendig og relevant for sakens natur. Navn, adresse og kundenummer er eksempler på personopplysninger som benyttes. 

 

Avslutning av kundeforholdet.  

Dersom kundeforholdet avsluttes vil relevante personopplysninger som navn, adresse og behandles.  

 

Nyhets og informasjonsbrev. 

Som kunde vil du motta nyhets- og informasjonsbrev fra oss. Nyhets- og informasjonsbrevene kan inneholde både nyttig informasjon fra oss knyttet til partnerforhold ditt, og informasjon om vår virksomhet som har en sammenheng med kundeforholdet.  

Vi behandler denne informasjonen med grunnlag i personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, fordi vi har en interesse i å kunne kommunisere med deg som kunde. Du kan når som helst melde deg av fra vårt nyhetsbrev.  

Behandlingsgrunnlaget for dette formålet er personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav f, fordi vi har en interesse av å få vite hvordan kundene våre opplever oss. 

 

Behandling av personopplysninger med ditt samtykke. 

I noen tilfeller trenger vi ditt samtykke for å behandle personopplysningene dine.  

Hvis vi ber deg om ditt samtykke vil det alltid fremgå klart og tydelig hva vi ber om samtykke til og hvilke av dine personopplysninger vi ber om å få behandlet. Husk at det alltid er frivillig å samtykke og at du når som helst kan trekke tilbake samtykker som du har gitt. Du kan alltid få en oversikt over dine samtykker og trekke tilbake ditt samtykke. 

 

Oversikt over personopplysninger som behandles. 

Over har vi angitt hvilke opplysninger vi behandler for ulike formål og på ulike grunnlag. Her gir vi en oversikt over opplysninger vi kan behandle om deg. 

Fornavn, etternavn, personnummer, telefonnummer, Giro, E-postadresse, Giver gave, KID-nummer, kontonummer, kundenummer og adresse. 

 

Hvor hentes opplysningene fra?  

 

Kundeforhold. 

Når du registrerer deg som kunde hos oss oppgir du dine personopplysninger. Dersom vi trenger mer enn du har oppgitt, eller vi må verifisere at vi har korrekt informasjon for å oppfylle avtalen med deg, henter vi ut supplerende opplysninger via offentlige registre og tredjepartsleverandører av persondata som befinner seg innenfor EU og EØS.  

 

Bruk av tredjeparters leverandører og systemer. 

Vi bruker troverdige leverandører og systemer for å støtte våre systemer og prosesser. Disse må følge høye sikkerhetsstandarder for databeskyttelse. Vi deler kun informasjon som er nødvendig for å oppfylle behandlingsaktiviteter knyttet til ditt avtaleforhold og som beskrevet her.  

Leverandørene er bundet av kontrakt til å bevare informasjonen konfidensielt og følge våre instrukser for behandling og sletting. Leverandørene av systemene har ikke innsyn i personopplysninger som behandles i systemene, dersom dette ikke er eksplisitt nevnt i oversikten nedenfor. Utover dette vil vi kun dele dine personopplysninger dersom du har gitt oss ditt samtykke.  

 

Kommunikasjon og behandling av dine henvendelser  

Vårt kundesenter (Call Center) benyttes det skjema i dialogen med deg på telefon. Når du kontakter Call Center vil ditt navn og telefonnummer registreres i skjema i forbindelse med gaver etc. Skjema informasjonen vil så bli registret inn et kundeoppfølgings system. Ved alle henvendelser som gjelder forbønn, vil ikke noen personopplysninger bli registret som kan knyttes til deg som innringer. 

For å kunne svare på eposten din må vi bruke e-postadressen din og e-postens innhold. Når det gjelder kommunikasjon med deg via SMS bruker vi en tredjepartsleverandør. Telefonnummeret ditt er opplysningen som brukes her.

Alle våre leverandører er bundet av kontrakt til å bevare informasjonen konfidensielt og følge våre instrukser for behandling og sletting. 

 

Supplering og kvalitetssikring av personopplysninger 

Vi bruker tredjepart til kvalitetssikring av opplysningene vi har hos oss eller som vi har fått av tredjeparter. Dette systemet fungerer da som et oppslagsverk, og personopplysninger som hentes ut eller kvalitetssikres er blant annet navn, adresse og telefonnummer.  

På noen deler av www.visjonnorge.com nettside benyttes informasjonskapsler, såkalte cookies. Dette vil gjelde eksempelvis på Min side-løsninger, og det opplyses om det på forhånd. Cookies brukes for å gjøre nettsiden mer brukervennlig.  

Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon. Ved å blokkere alle cookies kan det være at du mister tilgangen til deler av vår hjemmeside.  

 

Hvordan sikres, slettes og arkiveres dine personopplysninger. 

Vi bygger opp rutiner for å sikre at behandling av dine personopplysninger til enhver tid er i tråd med legitime behandlingsgrunnlag. I tillegg har vi avtaler med samtlige samarbeidspartnere og leverandører for å sikre at dine personopplysninger behandles på en trygg og forsvarlig måte.  

Vi har også kontraktfestede sletterutiner slik at dine personopplysninger slettes hos tredjeparter når det ikke lenger er noe grunnlag for oppbevaring. I våre egne systemer har vi slette- og anonymiseringsrutiner som gjør at du ikke kan identifiseres som kunde dersom vi ikke har behandlingsgrunnlag for dette.  

Vi vil ikke oppbevare eller behandle dine personopplysninger når behandlingsgrunnlaget ikke er tilstede. Vi har dessuten implementert nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene til enhver tid er forsvarlig beskyttet.  

 

Sletting og oppbevaring. 

I henhold til personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 17 vil vi ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.  

Når kundeforholdet ditt er avsluttet slettes personopplysninger hos de tredjeparter som ikke er pliktig til å beholde disse i henhold til lovgivning. Oppbevaring av personopplysninger, som dine henvendelser og dialog med oss, vil gjøres i 3 år etter avsluttet kundeforhold, i tråd med alminnelig foreldelsesfrist. Dette for å kunne behandle eventuelle endringer, innsigelser eller avvik etter opphør.  

 

Etter 3 år vil vi slette personopplysninger knyttet til disse formålene. I henhold til Bokføringsloven § 13, 2. skal visse opplysninger, som kontrakt med blant annet navn, adresse lagres i 5 år etter kundeforholdet er avsluttet. Vi har rutiner for å sikre tilgangsstyring på personopplysningene i denne perioden, og kun autoriserte brukere vil få adgang til dine opplysninger, dersom det skulle bli nødvendig. Etter oppbevaringstiden på 5 år vil vi ha slettet og/eller anonymisert alle personopplysninger som kan identifisere deg som kunde.  

 

Dersom vi behandler personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, slettes disse når samtykke trekkes tilbake.

 

Dine rettigheter. 

Du har en rekke rettigheter overfor oss som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.  

Du har … 

  • Rett til innsyn i bruk av dine personopplysninger (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 15),  
  • Rett til utlevering/dataportabilitet av dine personopplysninger (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 20)  
  • Rett til å fremme en innsigelse (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 21)  
  • Rett til å be om korrigering av opplysninger (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 16)  
  • Rett til å få dine personopplysninger slettet eller at behandlingen begrenses (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 17 og 18)  

 

Klage.  

Du har rett til å klage til Datatilsynet på vår behandling av dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg likevel til alltid å ta kontakt med oss først. 

 

Krav til legitimering.  

Hvis du ber om for eksempel innsyn i dine personopplysninger må vi vite at det faktisk er deg som spør. Derfor må du legitimere deg med kundenummer og telefonnummer for å få innsyn i dine personopplysninger. Din innsynsbegjæring vil bli besvart innen 30 dager etter forespørselen.  

 

Kontaktinformasjon. 

Spørsmål og kommentarer til denne personvernerklæringen kan rettes til Kontakt-oss eller skriftlig til adressen under:  

 

TV Visjon Norge AS  

Postboks 4180, 3005 Drammen 

Merk: Personvern  

 

 

 

Vær oppmerksom på at forespørsler som gjelder dine rettigheter med hensyn til dine personlige data (for eksempel å få innsyn i dine personlige opplysninger) ikke blir behandlet via e-post, men via onlineskjema som du finner her:

 

E-POST

mail@visjonnorge.com

BESØK

Hovedkontoret
TV Visjon Norge AS
Strandveien 7   
3050 Mjøndalen

TV-produksjon
Drammensveien 73
3050 Mjøndalen

RING OSS

32 21 13 00
Åpningstider: Man-fre 9-15
l

Org. nr:

985 257 965