TV Vision Sverige med skandinavisk tv-konferanse: 54 predikanter på en måned!

Fra 29. juni til 31.juli arrangerer TV Vision Sverige en skandinavisk tv-konferanse «Frihet har ett namn». Totalt 54 predikanter fra en rekke kirkesamfunn skal forkynne Guds Ord i løpet av ukene. Forventningene er store om at mange mennesker skal komme til tro både i Sverige og Norge.

– Det er første gang at TV Vision Sverige sender en slik omfattende konferanse. Jeg tror også det er første gang at så mange predikanter fra så mange ulike kirkesamfunn preker fra samme plattformen på en konferanse i Sverige, noe som er fantastisk! sier Gawdat Mtrious, leder for TV Vision Sverige.

Den omfattende «maratonkonferansen» varer over en måned med sendinger nesten hele uken.

– Vi vil satse på såkalte interaktive tv-sendinger. Mandag og tirsdag blir det live-sendinger fra Stockholm. Onsdag til fredag, samt noen lørdager, er vi direkte inne fra Gøteborg. I alt har vi 54 predikanter fra en rekke kirkesamfunn på talerlisten. Hver kveld preker to predikanter, sier Gawdat.

Årets Konferansen heter «Frihet har ett namn», og Gawdat har store forventninger om at mange mennesker vil bli berørte.

– Vi vil fokusere på frelse, evangeliet og hva det betyr for mennesker. Vi håper at mange mennesker blir frelst og møtt av Gud.

 

Samsending med Norge

Gawdat kan fortelle at sendingene starter klokken 19.00 med lovsang, før det blir en preken i rundt 20 minutter. Etter dette blir det samtaler i studio sammen med predikanten om temaet de talte om.

– Kvelden fortsetter med mer lovsang før en ny predikant kommer på plattformen. I siste del av sendingen blir det forbønn for tv-seerne.

Alle sendingene går på TV Vision Sverige, samt deres web-tv. De to siste ukene vil også TV Visjon Norge samsende fra konferansen.

– I begynnelsen av konferanse er TV Visjon Norge opptatt med å sende fra Camp Meeting konferansen på Hove i Arendal. Når denne er ferdig, vil de sende direkte fra konferansen i Sverige. De har tidligere samsendt med oss fra to mindre konferanser, og da fikk de mye positiv respons. Konferansen arrangeres også i samarbeid med den kristne avisen Världen idag.

 

Økumenisk konferanse

På talerlisten finner vi en rekke predikanter fra ulike kirkesamfunn. Her kan vi nevne Carl Gustav Severin, Johannes Amritzer, Marcus og Hanna Bloom, Mikael Alven, Linda Bergling, Christian Åkerhielm, Sam Wohlin og Hans Weichbrondt. En kveld preker også Merzek Botros som er pastor i Global Gemenskap International Center i Stockholm som er en menighet for arabisktalende flyktninger.

Den ene uken blir det ekstra fokus på ungdommen da flere predikanter fra den svenske misjonsorganisasjonen «Gå ut Mission» gjester studioet. En annen uke blir det mer fokus på seniorene blant seerne.

– Vi har predikanter fra en rekke kirkesamfunn blant annet Pinsebevegelsen, trosbevegelsen, EFK (Evangeliska Frikyrkan), EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) og andre frimenigheter.

 

Forventninger

En av predikantene som deltar på konferansen er Christer Roshamn som er pastor i Folkungakyrkan Stockholm. Til TV Vision Sverige sier han:

– Denne konferansen vil pågå hver kveld i en hel måned, og jeg tror den kommer til å påvirke langt mer enn det vi forventer. Evangeliet komme til å nå inn til mange mennesker som aldri har hørt de gode nyhetene om Jesus.

– Den økumeniske bredden blant predikantene, med en tydelig evangelisk grund, er en enorm styrke, og Den Hellige Ånd kommer til å gjøre noe dypere i oss. TV Vision Sverige viser en stor generøsitet gjennom å arrangere denne konferansen. Jeg tror at kanalen kommer å få større gjennomslag i Sveriges kristenhet, men først og fremst blant de kirkefremmede som kommer til å se på kanalen.

David Ekerbring er pastor i Agape Nörrkøping, en livlig menighet som har opplevd en fordobling av forsamlingen de siste fem årene. Han skal også preke en av kveldene under konferansen.

– Det er veldig fint med en slik konferanse, spesielt i disse koronatider. Jeg synes der er veldig spennende at så mange predikanter fra ulike sammenhenger står sammen. Konferansen har et tydelig tema – å tale et klart og tydelig evangelium, noe som det er behov for i Sverige.