Sten Sørensen er pastor og forfatter

Andakt ved Sten Sørensen: Hvor kommer det gode fra?

Innenfor religionsfilosofi og teologi drøftes «Det ondes problem». Hvordan kan det finnes en god, allmektig og allvitende Gud samtidig med at det finnes ondskap i verden?

 

Ja, det er mye ondt i verden og våre tanker går til de som opplever ondskapen i sin hverdag. At djevelen og de onde krefter finnes, ser vi brutalt i verden hver dag.

MEN det er ikke «det ondes problem» som jeg vil skrive om i dag. Tvert om. Mitt spørsmål er: Hvor kommer det gode fra?

Hvor kommer alt det gode i livet fra? Hvor kommer det gode vennskapet fra? Tenk hva venner betyr.

Hvor kommer kjærligheten fra? Det er noen som elsker meg – hva betyr ikke det!

Hva gjør at jeg blir så glad i barna og barnebarna?

Hvor kommer barmhjertigheten fra? Jeg vil være god mot mennesker jeg ikke kjenner.

Hva gjør at jeg blir så glad når jeg går ut i skaperverket?

Ja, hvor kommer gleden fra?

 

Overmåte godt

Den kjente kirkelederen og en av oldkirkens største teologer, Augustin har sagt: «Hvis Gud ikke er, hvor kommer det gode fra?»

Da Gud så utover skaperverket; havet, skogen, blomstene, dyra, fiskene og menneskene, sa Han: «Da Gud så på det Han hadde skapt, var Han veldig fornøyd. Han syntes det var enestående flott!» 1 Mos 1.31. Guds skaperverk var overmåte godt.

Hvor kommer det gode fra? «Alt som er fullkomment og godt, kommer ovenfra. Gud gir oss bare gode gaver, fordi Han er Far til alt som er lyst og godt. Hos Gud er det alltid lyst – der er det ingen forandring eller skiftende skygge.» Jak 1,17.

 

Ingen bedre døråpner

Det finnes ingen bedre døråpner for evangeliet enn godhet. Det er på grunn av Guds godhet at vi er Guds barn. «Eller forakter du Hans rikdom på godhet, overbærenhet og langmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet leder deg til omvendelse?» Rom 2,4. Evangeliet er jo kalt de gode nyheter.

La meg nevne et eksempel fra Sør-Rogaland på godhet. Jeg starter med å ikke nevne hennes navn:

«I 1999 ble hun av leserne i Stavanger Aftenblad kåret til «Århundrets Rogalending». Hun reiste ut til Kongo som enke og pensjonist i 1987. Per 2008 hadde hun finansiert, prosjektert og vært leder for arbeidet på syv skoler, en flyplass, tre kirker, fem pastorboliger, fem lærerboliger, ett sykehus samt 12 broer. Hennes største innsats var imidlertid den 155 meter lange broen over Api-elven.»

I 2008 ble biografien om henne utgitt: «Aldri for gammel» Da var hun 89 år. De innfødte elsket Liv Kyllingstad Godin. Når de tenkte på noen som var god og som ville deres beste, kom hennes navn på deres lepper.  

 

Hun var beskyttet

For noen år siden gikk jeg sammen med misjonær Turid Dahl fra Karmøy i slummen i en by i Brasil. Vi andre kunne være litt utrygge, men Turid sa:

«Her vil alle beskytte meg. Jeg er trygg fordi de kjenner meg.»

Hennes gode gjerninger var til beskyttelse både for henne og oss andre.

Det er utrolig hvordan godhet virker. Hør hva Jesus sier i Matt 9,13: «Gå og lær hva dette betyr: Barmhjertighet er det Jeg har behag i og ikke offer. For Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Jesus elsker barmhjertighet.

Skal vi fokusere på det gode? Det finnes vitterlig mye godt.

«Nå la oss takke Gud med hjerte, munn og hender, som overflødig godt så uforskyldt oss sender, som helt fra moders liv på oss har nådig tenkt og alt hva tjenlig er, så rikelig oss skjenkt.»

 

Vi vet hvor det gode kommer fra. Det vil vi være formidlere av.