Kronerulling på Visjon Norge i november

November måned er over oss. Og nye aktiviteter er i gang på Visjon Norge. Nå gjelder det en kronerulling som vi håper vil engasjere våre tilhengere. Ved siden av den ordinære innsamlingen på Vipps og kontooverføringer, kan folk denne gangen melde om ting som de har, men ikke trenger lenger.

Det som for noen er helt verdiløst, fordi stilen har endret seg eller av andre grunner ikke er aktuelt lenger, kan være nyttig og til glede for andre. Dette kan bli viktige bidrag for Visjon Norge. 

I samme åndedrag bør det nevnes at det er planlagt en julemesse i desember, så mye av det dere der ute sitter på, er av interesse. Det er bare å ta kontakt på tlf: 32 21 13 00 eller på epost: mail@visjonnorge.com.

 

Det er ganske krevende å drive en TV-stasjon som Visjon Norge. Hele virksomheten er basert på givere. De fleste kulturelle virksomheter får gjerne store tilskudd fra det offentlige, men det gjelder ikke Visjon Norge. 

Så stor takk til alle i Visjon Norge familien for bidrag til denne aksjonen!