Annen del av møtet mellom Per Danielsen og Jan-Aage Torp kommer mandag.

 

«Hovedstaden»: Danielsen snakker om barnevernet

Høyesterettsadvokat Per Danielsen er igjen Jan-Aage Torps gjest i «Hovedstaden» mandag 16. november. Han snakker denne gangen om barnevernet.

Danielsen mener barnevernet mangler forståelse for at det tryggeste sted for barns oppvekst er i sin egen familie. Han understreker at selv om familierammen står sentralt i kristendommen, så bør likevel alle livsanskuelser støtte at familietilhørigheten er til barnets beste. Å omplassere barn til fosterhjem og institusjoner må kun skje i helt ekstreme tilfeller.

Gleder seg over dommer

Danielsen er opptatt av at barneverns-ansatte ofte er uerfarne og helt unge mennesker, og at de er styrt av feilaktige psykologiske teorier. 

Han gleder seg over gjentatte dommer mot norsk barnevern i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg, og han mener at barnevernet må bli reformert. Blant annet bør Fylkesnemndene for barnevernssaker bli avskaffet, og de første avgjørelser bør tas av tingrettene.

Første episode av Hovedstadens TV-samtaler med Danielsen kan sees ved å gå inn på tvvision.no.

Denne nye episoden kan sees på TV Visjon Norge mandag 16. november kl 19.00.