BILDE: Denne gangen er det Frank Søgaard som stiller med ukens andakt. 

 

Hvorfor finner ikke Ola Nordmann veien til kirken?

At spesialbutikken selger matvarer, og apotekeren selger medisin, er en selvfølge. Men det er ikke like selvfølgelig hva kirken er til for, skriver Frank Søgaard i denne ukens andakt. Og han fortsetter:

 

På tross av at mange bærer på en dyp åndelig lengsel, går man forbi våre kirker og bedehus i sin søken etter åndelige verdier.

Hvorfor finner ikke Ola Nordmann veien til kirken? De finns jo så godt med kirker i ulike variasjoner, med ulike tradisjoner og allsidige bekjennelser, i vårt land.

 

Mange har regnet bort kirken

De burde være like lette å oppsøke kirken når man får ondt i sjelen, som å oppsøke tannlegen når man får tannverk, eller å gjøre seg bruk av bilverkstedet når bilen er gått i stykker.

Dessverre har mange søkende sjeler regnet bort kirken i sin søken etter åndelige verdier. I stedet lokker nyåndeligheten med New Age og hele arsenalet av okkultisme og åndelig mørke. Denne såkalte åndelighet er dessverre på sterk fremmarsj i Norge dag.

Hvorfor vender ikke allmennheten seg til Guds forsamling for å få svar på sine spørsmål om helbredelse, åndelighet, den usynlige verden og dens indre lys?

Finnes det ingen kraftfull åndelighet igjen i dagens forsamlingsliv?

 

Virksomheten er utvannet

Dersom den lokale menighet viser evangeliet i under og tegn, bør strømmen av søkende mennesker gå dit. Men i mange kirker er man så redd for å skremme bort folk at virksomheten har blitt utvannet og savner alle utfordringer. Det er jo da ikke så rart at søkende mennesker holder seg unna slike utvannede miljøer.

Jesu virksomhet samlet folkeskarene: Han dro massene til seg gjennom at ingen ting var forutbestemt i hans møter. Han helbredet syke, drev ut onde ånder, og forkynte Ordet med makt og myndighet.

 

Den første Guds menighet levde i et sterkt karismatisk kraftfelt. Syke ble til og med helbredet da apostlenes skygge falt på de lidende. Gud gjorde også under da apostlenes klær berørte de sjuke, og forkynnelsen deres resulterte i tegn og undergjerninger.

Den menighet som taper denne åndelige kraft, taper også sin attraksjon. Et slikt tap kan aldri kompenseres med populisme og kristen underholdning. Slike ting veier for lett for nåtidens søkergenerasjon. Det er mest lunkne kristne som setter pris på slike ting.

 

Gud må bli mer synlig

Skal menighetene bli et alternativ for nyåndeligheten, må Gud bli mer synlig i sitt eget hus.

Når mange tenker på fremtiden, tror de dette er tidspunktet hvor forretningen går strykende, vennene er trofaste, og vi selv 100 % lykkeligere, og rikere på materielle goder. Men det er ikke riktig.

Når vi kristne tenker på fremtiden, er dette en tid hvor vi ønsker et sterkere inngrep fra Gud i og over vårt land, hvor menn og kvinner i alle aldre søker seg til hus! Der finner de forkynnelse om Jesus som frelser og forløser.

 

 

Om Frank Søgaard

Frank Søgaard er hovedpastor i Den Frie Evangeliske Forsamling i Oslo.  

Han er utdannet toller. Etter sin utdannelse begynte han å reise som evangelist på fulltid, i 1963. Han har i hele sitt liv arbeidet innen bevegelsen, som redaktør, forfatter, evangelist og vekkelsesforkynner i kampanjer i Norge og Sverige. Han har også besøkt en rekke av bevegelsens misjonsfelt, og har skrevet mange artikler om dette. Han har vært gift med Margunn Søgaard i 55 år, har fire barn, og 15 barnebarn.