BILDE: Norge feirer 250 års jubileum for Hans Nielsen Hauges fødsel. Og TV Visjon Norge henger seg på. Her ser vi mannen selv, portrettert av kunstneren Adolph Tidemand. Det kjente maleriet har førøvrig tittelen «Haugianere» (1852). Foto: Nasjonalgalleriet/Wikipedia

 

– Visjon Norge, den moderne utgaven av Hans Nielsen Hauges tjeneste

Hans Nielsen Hauge er i fokus på TV Visjon Norge denne uken. – Visjon Norge er på mange måter en moderne utgave av Hauges tjeneste, sa Jan Hanvold ved innledningen av programmet «Studio Direkte» i går kveld.

 

Hans Nielsen Hauge ble født i 1771 på gården Hauge i Rolvsøy, i dag en del av Fredrikstad kommune. Han hadde ni søsken. Ungeflokken ble strengt kristelig oppdratt, slik man mente den gang, og Hauge henfalt ofte til grublerier i de unge år. Men samtidig med grubleriene så var trangen etter å jobbe svært sterk. Og Hauge skjønte at det å ta veien fra landsbygda og inn til Fredrikstad by ville gi avkastning.

Men samtidig var det en kamp mellom hvor mye arbeid han burde utføre og hvor mye tid han skulle henfalle til den kristelige oppdragelse.  Da Hauge var 24 år ble han en dag forledet til å drikke seg full. Da gikk det opp et lys. Motsetningen mellom hans kristelige oppdragelse og det ugudelige ungdomsmiljø i byen, ble så sterk at han følte det nødvendig med et valg. Han vendte derfor hjem til gården.

 

Så reiste han hjem til gården

Så, 5. april 1796, rett etter fylte 25 år, på jordet rett ved hjemmet, hadde Hauge en åndelig opplevelse, et gudsnærvær, som kom til å prege ham resten av livet. Fra den dagen ble han drevet av det han opplevde som et gudommelig kall.

Hans Nielsen Hauge er kanskje mest kjent for sitt virke som forkynner og vekkelsespredikant. Men han var faktisk Norge mest leste forfatter i sin samtid og skrev omtrent 30 bøker. Dessuten startet, eller restartet han, også minst 30 bedrifter selv og var involvert i oppstarten av nærmere 150 virksomheter av forskjellig slag.

 

Nærings-virksomheten medførte at det ble skapt mellom 7.000 og 8.000 nye arbeidsplasser i en tid hvor Norge hadde omtrent 900.000 innbyggere. Dette gjør ham faktisk til en av norgeshistoriens største og mest betydningsfulle gründere. Men som tilfelle er i dag, så var det mye kamp for å forkynne evangeliet også den gang på slutten av 1700-tallet og ved starten av 1800-tallet.

 

Den moderne utgaven av Hauge

–Ja, det er jo slik i dag også, sa Jan Hanvold, Visjon Norges leder, ved inngangen av gårsdagens «Studio Direkte». – Kirken var frafallen, som den er også i dag. Visjon Norge er den moderne utgaven av Hans Nielsen Hauge. Hadde han levd i dag ville han støttet oss, og han ville talt på denne kanalen, sa Jan Hanvold og ba sine seere om å være med å støtte det arbeid Visjon Norge gjør i dag, i Hans Nilsen Hauges ånd.

I perioden 1797-1804 reiste Hauge på kryss og tvers av Norge, stort sett til fots. Det ble dannet vennesamfunn overalt etter hvert som folk responderte på forkynnelsen hans. Dette ble etter hvert del av et større fellesskap og en større bevegelse.

Hauge ble arrestert mange ganger. Det var nemlig forbudt for legmenn å holde religiøse møter uten sogneprestens samtykke. Han satt mange år i fengsel uten dom etter han ble arrestert i 1804. En periode på 10 år i fengsel og harde soningsforhold den første delen, ødela hans helse. Etter at han slapp ut i 1814 var han fortsatt aktiv som leder i den haugianske bevegelsen han hadde startet, helt til sin død i 1824.

 

Vi må se det i lys av troen hans

Dersom vi skal forstå Hauges samfunnsengasjement, må vi se det i lys av troen hans og det kallet som drev ham. For Hauge var det å skape arbeidsplasser, utvikle lokalsamfunn og hjelpe mennesker ut av fattigdom og nød en måte å praktisere og leve ut troen på. Dette gjaldt både for å hjelpe enkeltmennesker og starte nye bedrifter. Gjennom sine bøker var han en viktig bidragsyter for lese- og skriveopplæringen i Norge på 1800-tallet.

I år feirer vi altså 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født.