BILDE: Gordon Tobiassen er en meget ettertraktet forkynner og bibellærer. Hans hjerte og kunnskap om Israel er viden kjent, både historisk og profetisk. Han er ansatt som reisende forkynner i «Ordet og Israel». Grdon er født i Lindesnes og bor nå i Grimstad sammen med sin kone Unni.

 

Andakt ved Gordon Tobiassen: Lignelsen om ugresset i åkeren!

Lignelsen om ugresset i åkeren er svært aktuell for denne vår tid. Det etiske og moralske forfall i samfunnet, løgn og sannhet som blandes sammen i kristen sammenheng, gjør at denne lignelsen har stor aktualitet for oss i dag.

Vi møter i denne lignelsen flere ting:

Åkeren er et bilde på menneskeslekten hvor både den gode og dårlige sæd blir sådd. De er to som sår, og hva de sår er svært forskjellig. Den gode sæd blir sådd av Jesus Kristus, han er sannheten og taler sannhet.

Fienden kom om natten og sådde ugress blant hveten. Denne fiende, Djevelen er en mektig motstander. Han er benevnt som høvdingen over luftens makter. Han sår det samme i menneskene i dag som den gang: Forførelse, løgn og villfarelse, Joh.8.44 og Åp.12.9.

Villfarelse og falsk lære

Djevelens forførelse går først og fremst i religiøs retning. Han står bak, og er den ledende i all villfarelse og falsk lære. Han er også «denne verdens fyrste», som sikter til hans forførelse i materiell og politisk retning. Som «denne verdens fyrste», baner han vei for det antikristelige system i endetiden. Han sår ikke bare religiøs løgn, men også politisk og sosial løgn.  

Lignelsen om de fire slags sæd jord; der kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertene. I denne lignelsen «ugresset i åkeren» har han skiftet taktikk. Her tar han ikke bort ordet, men sår villfarelse og løgn ved siden av ordet.  Djevelens taktikk: Kan jeg ikke ta ordet vekk, så skal jeg uskadeliggjøre det ved å blande sannheten med løgn og falsk lære. Denne taktikk har djevelen lyktes bedre med enn ved noen annen metode. Djevelen smugler løgnen i så fin innpakning i dag at mange tror og godtar det som Guds sannhet.

Klinten er et giftig ugrass

Når klinten og hveten kommer til syne i åkeren ser de svært like ut. Det er først når klinten begynner å modnes at forskjellene kommer til syne. Klinten er et giftig ugrass som er svært likt hveten. Klinte -aksene blir mørkere og mørkere inntil de nesten blir svarte og de smaker bittert. Det er høsttiden som avslører forskjellen. Her ser vi også i dag det religiøse og kjødelige menneske som reiser seg i kirkebilde, mens det varme og brennende Kristus-livet skal knebles og bibeltroskap forkastes.

Klinten ble bundet sammen i bunter ute på marken og brent, mens hveten ble høstet direkte inn. v 30 og 40-43. Denne innhøstningen vil falle sammen med denne tidsalders ende.

Hva lærer denne lignelse oss? Er konteksten tydelig til denne vår tid?

Djevelen vil i den siste tid ha stor fremgang når det gjelder å smugle inn løgn og villfarelse. Når kamuflert løgn bringes på det religiøse markedet, ser det ut til at mange bedras. Tydelige advarsler blir møtt med lunkenhet og døve ører. Bibeltroskap blir avfeid som gammeldags konservatisme.

I dag legges det til rette for en sterk leder. Det vil bli lett for Antikrist å komme til makten. Han vil stå frem godt forkledd på verdensarenaen og bli tatt imot som en stor og klok leder. Han skal forandre tider og lov (Dan 7.25), mange vil tro at når han utsteder sine forskrifter og nye lover, både hva kjøp og salg angår, vil mange tro at det er et vanlig alminnelig menneske som de har å gjøre med. Få vil skjønne at det ligger mye religiøst bak hans tanker. Mange vil si: Utviklingen går sin gang, forholdene er annerledes enn før.

Gamle knep fører ikke frem

Djevelens forførelse består i å etterligne, han vet at de gamle knepene med skremmeskudd ikke fører så godt frem. Han har sett hvordan martyrenes blod har fremskyndet evangeliets vekst omkring i verden. Han har lagt om sin strategi til en lysets engel. Han forsøker å legge løgnen så nær opp til sannheten som det er mulig. Forførelsen blander han opp med så mye Gudsord at det ofte er vanskelig å skille det ekte fra det uekte.

Verden modnes til dom. Vi har på den ene siden en god Gud, og på den andre side en ond djevel, en motstander hvis mål er å ødelegge. Han vil ta troen din, frimodigheten din, freden, håpet, løftene, seieren, gleden, salvelsen. Husk! Djevelens forførelse i dag som før, er å etterlikne det ekte. I Åp kp. 2 og 3 er det to oppfordringer til alle de syv menigheter i Lille Asia: Den som har øre han høre! Og den som seirer!