BILDE: Gordon Tobiassen er klar med en ny omfattende serie om endetiden og det profetiske ord.

 

Nye undervisnings-programmer med Gordon og Annie

Annie Schaug og Gordon Tobiassen er klare med nye undervisnings-episoder på TV Visjon Norge. Oppstart 21. og 23. juli.  Annie byr på fire programmer og Gordon 13 programmer.

 

Annie Schaugs fire programmer bærer tittelen «Trofast i prøvelse» og vil gå hver fredag kl. 18.00 med start 23. juli. Programmene har en ramme hver på en halv time.

Hvis Gordon Tobiassen har noe spesialfelt må det være «Det profetiske ord og endetiden». Mange ganger har dette stått i sentrum i forbindelse med undervisning på TV Visjon Norge. Nå har tiden kommet for å gå videre i undervisningen og denne gangen er temaet «Endetiden i bibelsk perspektiv». 

 

Ikke berørt så ofte

–Serien handler om tema i endetiden som ikke blir berørt så ofte, forteller Gordon Tobiassen.

Han starter med Bibelen som en profetisk bok – boken som omhandler endetiden og viser hvor vi er i tiden.

–Bibelen viser tiden, sier Gordon. – Deretter kommer temaene i tur og orden og det er temaer som mange helst vil unngå å ta opp. De har eksplosjonskraft i seg, forteller Gordon, som ikke venter at hele Norge vil si «amen» til alt som blir sagt her. –Det har aldri vært meningen med programmene, presiserer han.

 

Fakta «Endetiden i bibelsk perspektiv»:

 • Det profetiske ord viser tiden.
 • Guds plan for Midt Østen.
 • De etiske og moralske tegn.
 • Forskjellige hemmeligheter i Guds ord.
 • Babel og Babylon.
 • Hva og hvem hindrer antikrist i å stå frem?
 • Endetidens antikrist.
 • Kristi dag og Herrens dag.
 • Himmelen – et virkelig sted.
 • Hva lærer Bibelen om engler, serafer og kjeruber?
 • Hva lærer Bibelen om helvete? Er helvete er virkelig sted?
 • Demonene og ondskapens åndehær.
 • Den store hvite trone.

 

Sammenheng i flere store temaer

Poenget med undervisningen til Gordon Tobiassen er å se hele sammenhengen i flere store temaer. Midtøsten-konflikten, antikrist, moralsk forfall, himmel og helvete og enda mer. Alt sammen er store temaer med både sprengkraft og mange spekulasjoner. Gordon Tobiassen gir grundig undervisning og underbygger undervisningen med hva som står skrevet i Bibelen.

Det meste i denne undervisningsserien er nytt, men for sammenhengens skyld må vi noen ganger oppsummere tidligere undervisning. Derfor kan serien også bli sett av de som ikke var innom den forrige serien med Gordon Tobiassen. 

 

Første sendedato er altså 21. juli kl 18 og så kommer det et nytt program hver uke i 13 uker. Og Annie Schaugs nye serie på fire programmer starter altså 23. juli kl. 18.30. Dessuten er det mulig å se programmene når du selv ønsker det på tvvision.no.

BILDE: Annie Schaug er på ny klar med nye undervisnings-programmer.