BILDE: Pastor Koli Puka befinner seg nå på «Camp Meeting» i regi av Visjon Norge, men gleder seg fortsatt stort over Visjonsfamiliens giverglede under sommerens innsamlingsaksjon til Albania, som ble avholdt i dagene 15. til 19. juli.

 

Koli Puka på Lista: Gleder seg over konferansen og fantastisk Albania-hjelp

I dagene 15. til 19. juli ble det avholdt ny innsamlingsaksjon i regi av TV Visjon Norge. Denne gangen var det menigheten «Håp for Schoder» i Albania, som fikk et økonomisk løft. Resultatet ble på hele 3,3 millioner kroner.

 

 –Det er helt fantastisk. Vi opplever en støtte fra Visjonsfamilien som er helt enestående. Her ser vi Guds kraft i aksjon, forteller en tydelig rørt pastor Koli Puka. Han står i ledelsen for «Håp for Schröder», nord i Albania. I disse dager befinner han seg på Lista Fly- og næringspark, før ferden går tilbake til hjemlandet. Her avholder Visjon Norge sommerens andre runde «Camp Meeting» – eller sommerstevne på godt norsk.

–Det er veldig fint sammen å kunne oppleve Guds nærhet. Nordmenn har vist stort hjerte for Albania, men jeg har også stort hjerte for nordmenn, og fortsetter å be for vekkelse i Norge. Derfor er det fantastisk at Visjon Norge arrangerer disse samlingene på Lista, sier pastoren.

 

Opplever økende behov for hjelp

Til tross for at resultatene fra sommerens innsamlingsaksjon overgikk alle forventinger, klarer ikke Koli Puka å legge skjul på at Albania fortsetter å være et land med store økonomiske utfordringer, med forverrende tendenser.

–Det virket som økonomien for mange gikk bedringens vei, men så kom korona-pandemien i 2020. Når selv rike land som Norge opplever utfordringer, kan man jo tenke seg hvordan det er for dem som allerede lever i fattigdom. Det ser vi mye av i  Albania, forteller han.

 

Strekker midlene så langt som mulig

Derfor er det for pastoren viktig å forsikre seg om at hver krone strekkes så langt som overhodet mulig:

–Jeg blir dypt rørt over den norske givergleden, og da spesielt gjennom den store Visjonsfamilien. Det er viktig for meg å forsikre alle givere om at midlene brukes etter beste evne, og i henhold til den visjonen vi har.

–Det dreier seg først og fremst om å hjelpe mennesker som lever under ekstrem fattigdom og brutale forhold. Samtidig er det endel som går til drift av dette engasjementet – spesielt når engasjementet gjennom «Håp for Schoder» øker i omfang, sier Pastor Koli Puka til slutt.