BILDE: Ole Bjørn Saltnes er leder av «Misjon Europa» og «Barnabashjelpen». Saltnes har også bakgrunn som lærer og rektor. Han er bosatt i Tofte i Hurum og er far til fem barn.

 

Ukens andakt ved Ole Bjørn Saltnes: NÅR SALTET MISTER SIN KRAFT

Ole Bjørn Saltnes er daglig leder for Misjon Europa og Barnabashjelpen. Han er også en etterspurt sangevangelist. Han har ved flere anledninger vært å se på TV Visjon Norge, blant annet i programmet «Syng med». Saltnes gir oss denne andakten:

Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. (Norsk Bibel, Mat. 5,13)

Vi er alle kjent med saltets egenskaper. Kokt egg og middagspoteter mangler noe vesentlig i smaken når salt ikke er tilsatt! Og nordmenn i tidligere generasjoner forsto seg godt på matkonservering i en tid uten frysere og kjøleskap. Når kjøttet og fisken var saltet, holdt det seg lenge friskt.

Jesus vil fortelle oss noe vesentlig med bruken av dette bildet i utdraget fra Bergprekenen. Han advarer mot en udugelig form for kristendom! En type kristen praksis som ikke duger lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene.

Det normale er at kristne (som saltet) setter «smak» på tilværelsen og er et hinder mot forråtnelse! Slik var Jesu liv her nede! Han «gikk omkring og gjorde vel…» (Ap.gj.10,38b)

I Samaria ble det stor glede i byen etter at Filip hadde frimodig forkynt og praktisert evangeliet der (Ap.gj. 8, 8). Det merktes at det var levende kristne i byen!

 

Vi er velsignet og bor i «verdens rikeste land» og det land som år etter år blir kåret som «det beste landet å bo i»! Men det har ikke alltid vært slik. Går vi vel to hundre år tilbake i tiden, var Norge et u-land, en dansk koloni. Folket hadde vært undertrykt av den danske øvrigheten, nød og armod preget nasjonen mellom «bakkar og berg utmed havet». «Nisseluementaliteten» var rådende, nordmenn manglet egen identitet og stolthet i livet. Men så skjedde det noe!

 

Jubileum for Hauges fødsel

 

I år feirer vi 250-års jubileet for Hans Nielsen Hauges fødsel. En mann, full av Den Hellige Ånd, snudde Norge på hodet med sin forkynnelse. Med sine skrifter og husmøter nådde han ca en tredel av Norges daværende befolkning. Folk omvendte seg til Gud, begynte å lese Ordet og søke Gud i bønn. Nye positive tanker erstattet nederlagstenkningen. Vi fikk ny industri og handelsvirksomhet og politisk frihet i kjølvannet av Hauge-vekkelsen.

 

I 1814 fikk vi en kristen konstitusjon. Vi fikk flagget med korset i sentrum. Og det ble frihet til å forkynne Guds Ord. Bedehus og kirkebygg ble reist i hver by og grend. I skolene var det bønn og bibellesning. Og Norge blomstret! Norge ble det land i verden som sendte ut flest misjonærer (i forhold til folketallet). Kristenfolket var virkelig «lys og salt»! Elias Blix sier det så fint i fedrelandssalmen: «Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet strøymde»!

I dag er situasjonen annerledes på mange måter. Vi lever i et sekulært land, kristne verdier tråkkes under fot av politikere og media, og folkemoralen råtner på rot… Familier går i oppløsning, mange tar sitt eget liv i fortvilelse.

 

Kristenfolket har skylda

 

Hvem har skylda? Erna? Jonas? Jeg beklager å si at kristenfolket har skylda! Guds menighet som er kalt til å være «lys og salt» har sviktet. Det er på tide med en omvendelse! Tilbake til Ordet og bønnen, prioritering av fellesskapet med Guds familie i menigheten!

 

Og vi må som aldri før forkynne Guds ord inn i de tusen hjem – og på gater og torg! Evangeliet forvandler – mye mer enn gode politiske program! La oss slå ring om Visjon Norge og alle kristne mediebedrifter! Be for gateevangelistene!  Og la oss fortsatt be for «konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet»! (1. Tim. 2,2).

 

GUD VELSIGNE NORGE!