August 2021

Jom Teruah, shofarblåsingens dag, markerer overgangen til det nye året (Foto: CBN)

Israel feirer igjen sine høstfester. Først ut på den første dagen i den syvende måneden Tishrei kommer Jom Teruah, også kjent som Rosh Hashana, det israelske nyttåret. I år falt det på kvelden den sjette september. Deretter følger de siste ti dagene av sjelelig ransaking før Jom Kippur, den store forsoningsdagen. Noen dager senere begynner Løvhyttefesten som avsluttes med Simchat Torah. Desssverre, på grunn av de israelske myndighetenes håndtering av korona-situasjonen er fortsatt turister utestengt fra landet. Vi håper derimot at dette skal komme til sin slutt, slik at vi igjen kan dra opp til Jerusalem for å feire denne bibelske høytiden. Sakarja skriver: «Det skal skje at alle som blir igjen av alle folkeslagene som kom imot Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe Kongen, Hærskarenes Herre, og for å feire Løvhyttefesten.» 

En positiv ting er det grønne koronasertifikatet.

Som det har vært rapportert i media har Visjon Norge gjennomgått en smitterunde med Covid -19. Jeg ble også rammet, men er nå heldigvis tilbake på jobb igjen. Fortsatt kjenner jeg meg ikke like sterk, men samtidig kjenner jeg at jeg blir sterkere for hver dag som går. Min kone ble også smittet. Hun kom seg raskere, og har vært på jobb en uke allerede. Takk for at dere har vært med oss i bønn i denne perioden. Det betyr mye at det er venner som er med og ber. Dette angrepet har gjort at dette nyhetsbrevet kommer litt senere enn normalt. Men vi er ikke av de som gir opp. Vi fortsetter denne kampen og holder opp Israel, Guds øyensten.

Afghanistans flagg 2013-2021(Foto: Wikipedia Commons)

Situasjonen i Midt-Østen har gått fra vondt til verre. Jeg tenker spesielt på utviklingen i Afghanistan, der Taliban har tatt over kontrollen. Det rapporteres om henrettelser av de som støttet det forrige regimet. Også de kristne melder om forfølgelser, og det er uvisst i hvilket omfang Taliban har drept våre søsken i troen der. Vi står selvsagt med de som lider for vår Herre Jesu navns skyld og ber om beskyttelse for dem. Vitnesbyrd man har hørt er at de uansett ikke vil fornekte Jesus, men stå faste i troen. I vår del av verden er forfølgelser av denne type ukjent, men vi ser at verden er på vei mot et totalitært styre, og hvem vet hvor lenge vi kan få utøve vår kristne tro i fred, uten forfølgelser? La oss derfor løfte opp våre søsken i troen med forbønner når vi går inn for nådens trone. 

USAs president Joe Biden i møte med Israels statsminister Naftali Bennet i august 2021(Foto: Avi Ohayon/GPO)

USAs president Bidens popularitet har nådd et nytt lavmål etter deres fiasko i å evakuere Afghanistan. USA taper ansikt i denne delen av verden, og det fører dessverre til en rekke negative konsekvenser. USA framstår som en svak nasjon som ikke klarer å beskytte egne interesser. Deres visjon om å være verdens fremste nasjon faller i biter når man tenker på de moralske følgene av retretten fra Afghanistan. Verdens røverstater, med Iran i spissen, får fornyet mot til å fortsette på sin destruktive ferd. For Israel og Vesten kan dette vise seg svært negativt. USA og NATO trekker seg altså tilbake uten å ha oppnådd noe som helst, og hvor over 2000 amerikanske soldater har mistet livet for “fred og demokrati.” Norge har 10 soldater falne i Afghanistan. I tillegg har det militære engasjementet kostet millarder av kroner. Dette er nå tapt. Nå ser det i tillegg ut til at Kina får innpass i landets videre utvikling gjennom sitt partnerskap med Taliban. 

Avanserte iranske Barkan H2 bakke-til-bakke missiler på vei til Syria. (Foto: SoMe)

Israel ser med stor uro på utviklingen i Iran. USAs tapende posisjon i Midt-Østen bidrar selvsagt også til en økt bekymring for utviklingen i Iran. Selvsagt er det Irans stormløp mot atomvåpen det dreier seg om. På grunn av Bidens svake innsats i regionen tar land som Iran seg til rette. Rapporter viser utplassering av avanserte raketter rettet mot Israel i Syria. Her opererer Israel ofte for å ta ut de Iran-støttede basene.

Beboere på Gaza feirer rømningen av seks arabiske terrorister. (Foto: Majdi Fathi/TPS)

Israel har gått på et prestisjenederlag etter at seks terrorister denne uken rømte fra Gilboa Prison, et høysikkerhetsfengsel som ligger mellom Afula og Bet Shean i det nordlige Israel.  Fangene var dømt til livstid fengsel for ulike terrorhandlinger. De seks har klart å grave seg ut gjennom en tunnel. I etterkant viser det seg at arkitektfirmaet har publisert tegninger av fengselet på sine hjemmesider. Etter at rømlingene hadde tatt seg gjennom gulvet, kunne de spasere i et hulrom under gulvet før de gravde tunnelen ut av fengselet. Åpningen var rett under et vakttårn, men av alle ting hadde vakten sovnet. Rømlingene kunne løpe ca 3 kilometer før de ble plukket opp av medhjelpere i bil. Fortsatt er de på frifot, og mest sannsynlig har de tatt seg inn på palestinsk-kontrollert område. De israelske myndighetene har økt overvåkingen av grensen mot Jordan da sannsynligheten for at de vil prøve å komme seg dit, blir vurdert å være stor. Salme 127.1b sier: «Hvis ikke Herren vokter byen, våker vaktmannen forgjeves.»

Israelkanalen har fått nytt kontonummer: 1506.49.09395 og Vipps 221012

Husk Israelkanalens Vipps-nummer: 221012, samt at vi har fått et nytt kontonummeret 1506.49.09395.

Ønsker du avtalegiro? Send SMS til 2210 med kodeord IKPARTNER, samt navn og adresse, så sender vi deg de nødvendige dokumentene. Du kan også få skattefradrag for dine gaver til Israelkanalen.

Tusen takk for all støtte og forbønn. Etter å ha vært rammet av kovid, ser jeg med større takknemlighet på livet. Vi har så lett for å ta livet for gitt, men vi har sett hvor skjørt det kan være. Jeg vil derfor minne om ordet fra Salme 90.12: «Lær oss derfor å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.» Igjen, tusen takk for forbønn og støtte. Be om fortsatt framgang for arbeidet vi står i for Israel, Guds øyensten.

ISRAELKANALEN I SOSIALE MEDIER