BILDE: Teolog Øyvind Gaarder Andersen (t.v) og programleder Geir Jonassen. Foto: Audun Janøy

15 episoder om Galaterbrevet og Efeserbrevet på TV fra 20.oktober

TV Visjon Norge sender om igjen Galaterbrevet og Efeserbrevet med Geir Jonassen og Øyvind Gaarder Andersen. Først ut er Galaterbrevet som har åtte deler. Efeserbrevet har seks deler. Sendes hver onsdag.

 

Om Galaterbrevet sies det i programserien at «det trenger dypt inn i evangeliets innerste substans, og fremstiller rettferdiggjørelsen av tro alene som eneste vei til frelse».

Til alle tider, helt fra begynnelsen av, har det kommet avarter av evangeliet, enten i form av lovisk rettroenhet eller et misforstått og forfalsket nådebudskap. Geir Jonassen og Øyvind Gaarder Andersen leder oss i en serie på 15 programmer. Dette er svært nyttig undervisning!

 

Forvandlet Luther og Wesley

Dette budskapet forvandlet Martin Luther og John Wesley i sin tid, og er et radikalt og frigjørende budskap også til mennesker i dag. Galaterbrevet frigjør og forsvarer seg mot det moderne menneskets religiøse teorier og forfalskning av nådens evangelium. Brevet slår urokkelig fast at det som gjelder er troen på Jesus, verken mer eller mindre. 

Sendetid er onsdager kl. 18.00 fra 20. oktober, med reprise torsdager kl. 11.30.