BILDE: Denne gangen er det Harald Grønlund som har skrevet ukens andakt.

Harald Grønlund med ukens andakt: – KOM OG HVIL DERE!

Harald Grønlund har tidligere hatt andakten på vår webside. Nå er han igjen klar med ukens tekst til oss alle. Og han innleder med ordene fra Mark. 6:31a:

«Og Han sa til dem: Kom og vær for dere selv og hvil dere litt» .

 

Vi lever i et samfunn hvor vi blir stresset på mange plan. Hvor enn det er, så skal vi prestere. Dette gjør at vi blir slitne og makter ikke å gjøre ting vi normalt ville ha gjort. Når vi så har dager hvor vi kan ta fri og reise bort så ser vi frem imot det.  Det er bare godt å kunne tenke på noe helt annet, «kule» ned. I arbeidslivet så kan en gjøre det slik, ja en bør faktisk leve slik, for da er det mulig å få ny energi og arbeidsglede når en skal tilbake i arbeid.

Hvordan er det i Guds rike? Har vi behov for «ferie,» det å hvile oss med god samvittighet, eller skal vi bare stå på hele tiden?  Men hva ønsker Jesus å si oss i dag om dette?

  • Han som inviterer oss til å hvile ut hos seg, er ikke hvem som helst, det er den tre gange Hellige Gud, Vår Far. Selv om vi kjenner oss skitten og fæl til tider og Han er hellig, så skal vi ikke la det være et hinder for å ta imot hans invitasjon. Og la oss være ærlig der vi er sammen med Ham. Det er som om Han ønsker å si oss: «Der du våger å være ærlig i min nærhet, vil jeg rense deg slik at ingen ting hindrer for at min kraft og styrke skal virke gjennom deg. Dette vil du merke i ditt hverdagsliv. Du har mer krefter til å takle det som møter deg i løpet av din hverdag. Så mitt kjære barn – kom med frimodighet inn i minn nærhet.»
  • Når du våger å gå avsides med Jesus og er i Hans nærhet, vil du igjen erfare at her kreves det ikke at en må forandre seg så veldig for å være sammen med Ham. Du får komme som du er, og være deg selv. Men der du er sammen med Ham vil du bli preget av dette og det vil være med å forandre deg. Det vil gjøre noe på dypet av deg. Ikke av vår egen kraft, men det er Vår himmelske Far som ved sin Hellige Ånd lar det skje.  Teksten vi leste innledningsvis viser oss at der de kom etter en hard tjenestetur fikk de komme og roe seg ned i Jesu nærhet. Her fikk de «undervisning» som gav nytt mot til ny innsats. De fikk lære dypere verdier i tjenesten som gjorde hele livet enklere. Når jeg snakker om tjenesten, så tenker jeg ikke bare på de oppgaver som du har i menigheten, men ditt hverdagsliv sammen med de ikkekristne, de kirkefremmende og så klart de Guds barn.
  • Dette å våge å være seg selv i Guds nærhet, innebærer også å våge å være ærlig med – og om – seg selv.
  • Kjære venner, det er noe vi kan gjøre uten frykt for pekefinger eller straff fra Gud vår Fars side. Han som er fylt av kjærlighet og omtanke for oss vil det beste for hver enkelt en av oss. På det punktet du akkurat nå trenger å være ærlig med deg selv, er kanskje at det du nå gjør, er motivert for å bli akseptert og respektert av andre. I praksis betyr det at du driver deg selv hardere enn det du er ment å tåle både fysisk og mentalt. Derfor kjenner du deg nå stresset, sliten og du har ikke den store gleden over det du gjør.
  • Eks.: En stol er konstruert til å tåle en viss vekt. Dersom den blir brukt riktig vil den kunne vare evig. Men blir den overbelastet utover dens kapasitet vil den begynne å bli slitt og etter en stund kan det føre til at den knekker, og blir ubrukelig til det den var tiltenkt, nemlig å sitte på.
  • Når du nå er i Guds nærhet – og Han med sin Fars kjærlig gir deg tanker om din situasjon, så våg å erkjenne det innfor Ham. Vit at Han har sett din situasjon lenge og har stått og ventet på at du skulle våge å komme inn i Hans nærhet slik at du får kjenne Hans faderlige omsorg, kjærlighet og stolthet ovenfor for deg. Han har sett ditt hjertes iver og lengsel, men Han har lengtet etter at du skal finne hvile i det Han gjorde på Golgata Kors da Han vant en full seier for deg. Den tjenesten Han har gitt deg ønsker Han at du skal være i så lenge du er her på jorden. Men Han vil minne deg, ja, oss alle, om at vi ikke må glemme å være i Hans nærhet for å hvile oss.