BILDE: Yngvar Pettersen er 85 år gammel, og har vært pensjonist i flere år. Likevel er han svært aktiv med å forkynne Guds Ord. Denne gangen er det han som stiller med ukens andakt.

Yngvar Pettersen med ukens andakt: SE DER GUDS LAM!

Det er mange ting som er viktig å se og vite, hva dreier seg om. Men la meg først få komme med en påstand: DET ER INGEN TING SOM ER VIKTIGERE ENN Å SE GUDS LAM.

Det er viktig å få vite hvem det er, FORSTÅ hvem det er, og HVORFOR det er så viktig. 
For det første: Det er ingen ting som kan erstatte det, og intet budskap er mer nødvendig å høre, fordi det har med frelse å gjøre.
Ingen blir frelst uten å høre Evangeliet, og når man hører settes vi på valg. Enten forkaster du det, og det blir deg til død, eller du tar imot, og det blir deg til evig liv.
Og det alvorlige er at valget er i våre hender.
I Evangeliet presenteres vi for GUDS FORLØSNINGSPLAN, GUDS EVIGE FRELSESPLANER GJØRES KJENT.

 

Bestemt og planlagt
Fra evighet av ble denne frelsesplanen bestemt og planlagt etter Guds visdom, og Bibelen sier det slik i Ef,3,: «Guds mangfoldige VISDOM skal gjøres kjent gjennom
MENIGHETEN (de som er frelst av nåde, på LAMMETS regning). Og denne vise
frelsesplanen, etter Guds forsett og bestemmelse, fullførte Han i Jesus Kristus, Guds Lam……»
Det er GUDS LAM,- det vil si: Det er Gud som gir seg selv, slik det sies så sterkt i Ap. gjerninger kpt. 20,28: «Guds menighet er vunnet med Guds eget blod…..»
Videre sier Guds Ord: «..vi skal vær til pris for  Guds nådesherlighet, som Gud ga oss i Den elskede, og i HAM har vi FORLØSNINGEN ved HANS BLOD, SYNDENES FORLATELSE, etter GUDS  nådens herlighet….Ef.1,6-7
Evangeliets sentrum er JESU KRISTI KORS og LAMMETS BLOD,- det er budskapet om LAMMETS BLOD som gjør Evangeliet til det frelsende og forløsende budskap.
Uten LAMMET i sentrum blir det bare ord, uten kraft og forløsning.
La meg til slutt ta med resten av det budskap Johannes roper der Jesus kommer:
«Se der Guds lam SOM BÆRER VERDENS SYND…..»

 

Lammets seier på Golgata
Verdens synd, din og min synd er sonet i kraft av LAMMETS SEIER på Golgata.
Selv om sterke krefter vil ha vekk ordet « synd» så står det fast at det er fortsatt
frelse for fortapte syndere. 
Det er en FULLBRAKT og FULLKOMMEN frelse som venter på deg, et nytt og annerledes liv, et liv i frihet og glede du får del i, av bare nåde. Og så er det helt gratis, for JESUS KRISTUS har betalt for oss alle.
Ingen kan hindre deg i å bli frelst, ingen kan nekte deg nåde, men du må selv komme å ta imot, Gud venter på deg.