BILDE: Parkeringen på eiendommen i Shkoder er satt i system. Det som er investert av utstyr her tas inn ved at de som parkerer betaler en dagsavgift.

Klart for neste steg i hjelpen til Albania: Slik er eiendommen i dag

Mandag 1. november starter en ny aksjon for Albania. I fire dager rettes fokus mot de fattige i den nordlige delen av landet, rundt byen Shkoder. Det skal settes av nye midler til byggefond og drift av menighetens viktige arbeid.

 

Siden forrige innsamling, da eiendommen endelig ble sikret til odel og eie for menigheten «Håp for Shkoder», har det foregått en god del på plassen.

De gamle brakkene, som huset flere bedrifter, er nå fjernet. Leiekontraktene med disse er opphørt.

I stedet er det nå bygget en mur og en ny vei helt ytterst av eiendommen. Ifølge avtalen med forrige eier er dette en vei som skal benyttes av vedkommende og hans familie, inn til deres eiendom.

 

Parkering satt i system

I tillegg har pastor Koli Puka og hans stab satt selve parkeringen i system. Tidligere tok folk seg mer eller mindre til rette, etter avtale med forrige eier.

Nå er det «Håp for Skhoder som har beholdt antall biler på området, men sørget for at alle som skal inn og ut må trekke billett og betale.

Det er også investert i egen bom for inn- og utkjørsel, i tillegg til et eget vaskeanlegg. Dette som et tilbud til de som parkerer, om det er ønskelig med en bilvask.

Riving av resterende gamle bygg og prosjektering av nytt, er på planleggingsstadiet i påvente av en startkapital som er stor nok for igangsetting. Her kommer et nytt HÅP-senter med bygging for unge, for helse, for menighet og mye mer.

 

Strømmen av fattige vokser

Det er dette Visjon Norges partnere og seere av TV Visjon Norge skal få være med på ytterligere. «Håp for Shkoder» har helt siden 1990-tallet hatt samarbeid med Visjon Norge.

I tillegg til byggeprosjektene vokser stadig strømmen av fattige som trenger hjelp.

Fra 1. november vil du få alt dette dokumentert gjennom 11 nye reportasjer, gjort for bare tre uker siden på stedet.

Studio Direkte kommende mandag 1. november kl. 20.00.