BILDE: David Østby, 85 år gammel, skulle inspirere forsamlingen med sin tale. Og det gjorde han, med erfaring fra eget medieliv og med stor tro på TV-fremtiden.

Mediedag med sendepartnerne: Inspirasjon, fellesskap og erfaringer

En gang i året inviterer Visjon Norge til Mediedag. Det vil si at alle kanalens sendepartnere ønskes velkommen til en hel dag med fellesskap, utveksling av erfaring, foredrag og åndelig utbytte.

 

 

I år var Misjonskirken Betel i det sentrale Mjøndalen, stedet for begivenheten. David Østby holdt dagens inspirasjonstale. I et langt liv har David også lang erfaring fra radio-virksomhet. Østby nevnte flere eksempler på radioens betydning for å nå ut med evangeliet, et faktum som nå er ytterligere forsterket gjennom bruken av TV-mediet.

Talen var kalt en «inspirasjonstale». Og det ble i sannhet slik. David Østby, en av de virkelige høvdinger i norsk pinsebevegelse. Han er ikke enig med alt og alle, men det å inspirere, og undervise, det kan han.

David Østby har selv gjennom flere programmer, alene og sammen med sin bror, hatt undervisningsprogrammer på TV. Og han har ved en rekke anledninger vært gjest på TV Visjon Norge.

Han er en ivrig forfatter og nærmer seg snart 20 skrevne bøker.

 

Kjernen i besøket

Sendepartnerne er selve kjernen i besøket denne dagen. Disse er en viktig del av TV Visjon Norges programkonsept. Sendetid fra disse utgjør nærmere halvparten av alle programmer som går ut på lufta. Og slik har det vært, nesten helt fra starten i 2003.

Jesusnett, med programmet Sangglede, har vært med lengst. Det gikk på lufta første gang 28. september i 2004. Året etter, ved juletider, kom «Trygg tro» for første gang fra samme sendepartner.

«Den norske kirke i eksil», med Ludvik Nessa i spissen, er en annen veteran i programtablået. Kirken har sendt programmer på TV Visjon Norge helt siden 2005. Samme året startet også Elihu-menigheten i Tønsberg med to programmer i uken. Elihu hadde også i mange år ansvar for Studio Direkte-sendingen på fredager i tillegg til nattprogrammer.

Totalt er det 18 sendepartnere på TV Visjon Norge nå. To av disse er nye av året, «Misjonbefalingen» som hadde sin første halvtimes sending 1. februar og «Evangelisk Misjon» på Gavelstad i Svarstad med første program 5. juni.

 

Leverer ukentlig til Visjon Norge

Sendepartnerne produserer sine egne programmer og leveres ukentlig til Visjon Norge sentralt. I tillegg til EN premiere hver uke har hvert program også to repriser.

En av de som kan feire 10 år hos TV Visjon Norge i disse dager er Flekkerøy Media og programmet «I Pottemakerens hus».

Inger og Jan Hanvold innledet Mediedagen og deretter fikk hver av de tilstedeværende sendepartnerne anledning til å si litt om seg selv.

Flere seminarer ble avholdt i løpet av dagen. Audun Janøy, leder av produsjonsselskapet PrakTVerk, snakket om produksjon, mens Alf Henning Fredstad satte fokus på innslagsproduksjon og presentasjon. Spesielt mer bruk av bilder var et gjennomgående tema her.

 

Hilsen også fra sendepartnere

Erlend Johannessen informerte om MCR, eller Master Control Room, som det heter, stedet der alt materiale kommer inn og spilles ut til det norske folk.

Lewi Hansen informerte fra økonomiavdelingen, det ble snakket om scenografi, lyd, lys og visjonær tilrettelegging.

Også noen av sendepartnerne hadde egne seminarer, Dag Øyvind Juliussen fra Den internasjonale kristne ambassade, avdeling Norge, Bjørn Aas fra Flekkerøyd Media og Bjørn Thore Friberg fra Grenland Kristne Senter.

BILDE: Bønn for Inger og Jan Hanvold (t.v.) ved Kjell Haltorp og Randi Filtvedt Johansen.

BILDE: Mediedagen fant sted i Misjonskirken Betel midt i Mjøndalen. Fantastiske omgivelser for denne type arrangement.