BILDE: Leif S. Jacobsen er prest i Metodistkirken, menighetsrådgiver, bibeloversetter og bibellærer. Han er bosatt i Fredrikstad.

Leif S. Jacobsen med ukens andakt: Du kan få en ny begynnelse!

Vi har begynt et nytt år. For en del av oss var 2021 et år fullt av utfordringer og vi kunne ikke komme inn 2022 fort nok. For noen var året vi har lagt bak oss som et godt år, for andre var det strevsomt.

Det karet han laget av leiren gikk i stykker i pottemakerens hånd. (Jeremias 18,4a)

 

Det er ikke alltid livet utvikler seg slik vi håper og forventer. Vi kan komme i kriser. De fleste av disse krisene klarer vi å takle slik at livet kan gå videre. Men det kan skje at vi mister kontrollen og at tilværelsen raser sammen. Vi mistet jobben som var vår økonomiske trygghet. Det var slutt, og vi sto der som arbeidsløse trygdemottagere.

Eller det var ekteskapet som gikk i stykker. Uansett om det var min skyld, den andres skyld eller begges skyld, så er hjem og familie nå bare et minne som understreker vår egen ensomhet.

 

Det er en som bryr seg

Midt i dette kan du få en ny begynnelse. Det er én som bryr seg om deg. Han spør ikke hvor du kommer fra, men hvor du har tenkt deg hen.

En livskrise kan fører til at vi mister familie, venner, kolleger og omgangskrets. Plutselig står vi utenfor det sosiale nettverket og må begynne forfra. Vi var kanskje med i en kristen sammenheng, og krisen førte til at veien gikk bort fra menigheten. Vi satt der alene igjen. Det verste var at ingen lenger spurte etter deg. Det var ingen som stilte opp. Du måtte finne veien videre på egen hånd.

 

Det er godt å ha venner

Kan istykkerslåtte liv repareres?  Kan brutte relasjoner leges? Er det håp for ødelagte ekteskap? Bibelens klare svar er: Ja! Men reparasjonen blir lettere, og går fortere, om man er myk og formbar – som en leireklump i Mesterens hånd.

Når livskrisene kommer, er det godt å ha venner. Gode venner. Venner som ikke svikter. Vår Mester og store forbilde, Han som kom for å søke og frelse det som var fortapt, er en slik venn. Han svikter aldri. Og Han ber oss som tror om å være slike venner mot den som opplever at livet raser sammen. Dessverre er det mange som i sin livskrise opplever at det var større nåde å få i verden enn hos de kristne. Slik skal det ikke være. La oss være omsorgsfulle mot dem som trenger vår hjelp i sitt livs stormer. Vi tror jo på Ham som tok all synd på seg for at vi skulle slippe å bære straffen for den. Vær en venn og vis omsorg.

 

Du kan få se framover

Derfor laget han det om igjen til et annet kar slik det var rett i pottemakerens øyne å lage det. (Jeremias 18,4b)

 

Om våre livsdrømmer går i stykker, at  det vi satte vår lit til svikter, og at våre planer blir til intet, så ligger vår trygghet i Mesterhånden. Det er én som vil at du skal lykkes, og som er villig til å begynne om igjen sammen med deg. Våg å drømme på nytt. Våg å legge planer. Våg igjen å stole på andre og å bygge relasjoner. Men gjør deg ikke avhengig av andre. Gjør deg avhengig av Han som tror på deg. Ikke trekk deg tilbake. By på deg selv. Ikke lukk deg inne. Og husk at livet aldri går i reprise. Se framover. Legg nye planer. Mesteren gjorde ikke leirkaret om igjen til det samme karet, men til et annet kar.

 

Vi vokser gjennom kriser

Livskriser møter oss alle. De hører med til det å være menneske. Også når våre kriser virker uforståelige og meningsløse, er det et faktum at vi vokser gjennom krisene, om vi ikke lar oss stanse av dem. Pottemakeren brukte den samme leirklumpen til det nye karet. Han kastet ikke det som ble mislykket. Han ga det litt ekstra omsorg og kanskje litt bløtgjørende vann. Så gikk han i gang på nytt. Hos Gud er det ingen forkastelse. Slik skal heller ikke du og jeg snu ryggen til den det har gått i stykker for.

 

Nære og ærlige relasjoner

Det er en god livsinvestering at vi bygger nære og ærlige relasjoner med andre mennesker slik at vi har noen vi kan søke hjelp hos når det begynner å røyne på i livet og krisene er under utvikling. De dummeste skrittene vi kan ta når kriser kommer i livet, er skrittene bort fra venner som er glad i oss. Men skal dette fungere, bør relasjonene bygges sterke før utfordringene kommer. Testen på et sant vennskap er at den holder når den ene opplever kriser og trenger hjelp. Salomo sier det slik i Ordspråksboken: En venn elsker til enhver tid, og en bror er født for å hjelpe i trengsel.

Vær en sann venn og et godt medmenneske!