BILDE: Ronald Gabrielsen brenner for misjon og har sammen med kona vært engasjert både i Danmark I Polen. De siste ukene har de også vært veldig engasjert i nødhjelpsarbeid — i forbindelse med Russland/Ukraina krigen.

 

Ronald Gabrielsen med ukens andakt: «Den som har ører, hør…»

Når man leser de 7 brevene i Åpenbaringen 2 og 3 er det en setning som går igjen i alle brevene: «Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!». At setningen gjentas i alle brevene bør få oss til å reflektere ekstra over emnet.

 

Da Johannes skrev denne boken sier han i det første kapittelet at «På Herrens dag kom Ånden over meg, og jeg hørte en røst bak meg…». Jesu budskap til disse menighetene var altså et resultat av at Johannes hadde ører som kunne høre og øyne som kunne se. Og om vi ønsker å oppleve Gud tale til oss er det avgjørende at vi lærer oss å høre – ikke bare med våre fysiske ører, men også med våre åndelige ører.

 

Mange måter å høre på
Jesus talte ofte til disiplene sine og til folket og noen ganger avsluttet han med å si: «Den som har ører å høre med, hør!» Vi har jo alle ører med fysisk mulighet til å høre, men likevel var det noen som ikke hørte riktig. Gud talte også ved profeten Jesaja og sa «Dere skal høre og høre, men ikke forstå, se og se, men ikke skjønne!»

Noen lar bare ordene gå inn det ene øret og ut det andre, uten å forstå det som blir sagt. Det blir motsatt av hva Jesus sier i Matteus 13:23 «…det som ble sådd i den gode jorden, det er den som HØRER ORDET OG FORSTÅR DET. Han bærer frukt: hundre, seksti, tretti ganger…»

For å virkelig kunne HØRE hva Ånden sier trenger vi å gjøre mer enn bare å lese det skrevne ord – vi må grunne på det helt til det synker dypt ned i vårt hjerte. Vi må sørge for at vi forstår det og at det blir til åndsåpenbaring for oss. Da vil vi høre Ånden tale til oss gjennom ordet og det vil bære frukt i våre liv.

 

Ord som er ånd og liv
De ord Jesus talte var mer enn bare ord – de var ånd og liv. Det samme kan sies om de ordene Jesus selv taler til de syv menighetene i Åpenbaringsboken. Ja, vi leser det Johannes har skrevet, men det han skrev var det Jesus talte – det er med andre ord Jesu egne åndsinspirerte ord.

Da Jesus samtalte med den samaritanske kvinne sa han: «Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.» Virkelig kommunikasjon med Gud skjer altså på et åndelig plan og derfor trenger vi å utvikle vår åndelige hørsel for å høre Han tale.

 

Hvordan skal vi da lese brevene?
I Jesaja 50:4 står det «Morgen etter morgen vekker han mitt øre så jeg kan høre på disiplers vis. Herren Gud har åpnet mitt øre.» Gud ønsker vi skal høre slik disipler hører, men hvordan er det en disippel hører? En disippel hører med den hensikt å gjøre etter det han hører. Når man hører som en disippel blir man ikke en «glemsom hører» som Jakob 1:25 taler om.

Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører.
— Jakob 1:25

Jeg tror det er viktig å ikke kun lese disse brevene for å forstå teologi, men lese dem som en disippel – vi må søke å sette ut i livet det vi lærer. Det er derfor viktig å lese Jesu ord med en villighet til å adlyde, samtidig som vi ber om Åndens opplyste øyne så vi kan se salvelsen bak ordene og skjønne alvoret i dem. La oss be som Paulus i Efeserbrevet 1:17.

«Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring.»
— Efeserbrevet 1:17

 

Ord fra Jesus til menigheten (til alle tider)
At Jesus avslutter hvert eneste brev med en oppfordring om å høre hva Ånden sier, forteller oss at dette er en viktig oppfordring som ikke bare gjelder disse syv menighetene, men for alle kristne til alle tider.

La din ånd gripes når du leser det, ikke bare din forstand. Ransak deg selv og spør:
«Hva ville Jesus sagt til meg?» La meg avslutte med Hebreerbrevet 4:12 hvor det står at «…Guds Ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver.»
Om du kjenner at Ordet dømmer ting i ditt liv, så ta imot det, rens bort det onde ved Jesu blod gjennom bekjennelse og omvendelse, og ta en frisk beslutning i ditt liv om å leve som en brennende Jesu Kristi disippel.