BILDE: Unni Fredstad er kjent fra TV Visjon Norge gjennom programserien «Veien hjem». Unni har ved flere anledninger hatt andakt på denne plattformen.

 

Unni Fredstad har ukens andakt: VÅR GUD ER RIK NOK

I dag har jeg noen ord til oppmuntring. Det handler om å sette vår lit til Herren. Vi lever i en urolig tid, med krig og rykter om krig. Mange ting er så uforutsigbare. I dette landskapet kan vi sette vår lit til Herren.

 

Bibelen forteller at hos Han er det ingen forandring eller skriftende skygge.
Hans rike er et evig rike, med faste grunnvoller. Bygget på klippen Kristus. Et rike som ikke rokkes, men står fast til evig tid.
I Rom 10 kan vi lese at Han er rik nok for alle som kaller på Han i sannhet.
Vår Gud går ikke på sparebluss. Han har ikke mindre ressurser i vanskelige tider. Han er brødet fra Himmelen og kilden med det levende vann.
Jo større behov du og jeg måtte ha, så vil vår Gud etter sin rikdom fylle all vår trang i herlighet i Kristus Jesus (Filip 4:19).

 

Hans vesen vitner om hans omsorg
I Efeserne 3:16 leser vi:
«Jeg ber om at Han etter sin herlighets rikdom, ved sin ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre menneske».
Hele Guds vesen vitner om hans omsorg, og ønske om å komme oss til hjelp i livets utfordringer.
Bibelen oppmuntrer oss til å kalle på Han på nødens dag. Og våre rop vil komme for hans ører.
I Rom 8:32 leser vi:
«Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav Han for oss alle. Hvorledes skal Han kunne annet enn å gi oss alle ting med Han.»
Vi lever i nådens tidshusholdning.
Og for den som har sin rikdom i Kristus, har vi åndelig sett alle muligheter.
I Fil 4:19 står det:
«Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i Jesus Kristus».
Selv om det i disse dager er snakk om dyrere strøm, og økte priser på det meste, kan vi være trygge på at hos Gud blir det hverken mat- eller strømkrise.
Han som er livets brød, er også vår forsørger. Hans rike er helt uten påvirkning av denne verdens ressurser.

 

Ingen økte strømpriser hos Gud
Jo mer du øser av kilden med det levende vann, jo mer velsignet blir du.
Det blir kanskje dyrt, tenker du? Nei, alt er av nåde, og det er helt gratis.
Jo vanskeligere tidene måtte bli i denne verden, det være seg åndelig eller timelig, dets mer kan vi benytte oss av kilden med det levende vann. Dette vannet har egenskaper i seg som tilfredsstiller menneskes dypeste behov.
Dette er Guds ord, som bringer frelse, håp, glede og trygghet i livet.
Vi har en Gud som ser menneskenes behov, som også er mektig til å fylle dem, slik Han så den samaritanske kvinnen som kom for å hente vann.
Han sier til henne ved Jakobs brønn: «Den som drikker av dette vann blir tørst igjen,
men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. Det vann jeg vil gi ham, skal bli en kilde i ham med vann som veller frem til evig liv».

 

Du kan invitere Han inn i ditt hjerte
Det er bare en som kan slukke vår åndelige tørst.
Det er bare en som kan gi våre liv en dypere mening.
Hvis du skulle lese denne andakten, og ikke kjenne Jesus som din personlige frelser, så kan du invitere Han inn i ditt liv, Han som er den sanne Gud og det evige liv.

 

Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.