BILDE: Det blir ingen julestjerne når Filadelfia Vennesla gjøres klar til årets mannskonferanse. Geir Fagerbakke og hans team dropper januar som arrangementsmåned og velger seg september i stedet. Men TV Visjon Norge er som vanlig på plass.

 

«Nettverk for menn» med landskonferanse i september. Og TV er på plass

Nettverk for menns nasjonale mannskonferanse arrangeres som alltid i Filadelfia Vennesla. Det er imidlertid en vesentlig forskjell fra tidligere arrangementer – konferansen er for første gang lagt til høst og ikke til januar som tidligere.

 

Geir Fagerbakke er som vanlig en del av lederteamet og gleder seg stort til det forestående arrangementet. Han håper Filadelfia Vennesla blir fylt til randen av menn. Han merker i hvert fall at forventningene er store hos de han snakker med.
– Vi gleder oss til å kunne møtes til storsamling igjen, og i en tid som denne er det gull verdt å stoppe opp litt – lytte – styrkes og motta nåde som løfter og bærer, sier Geir Fagerbakke som også legger til:
-Vi vet at oppdrift og nytt mot er å finne når vi møter Gud og når vi møter hverandre. Fagerbakke presiserer at oppdrift og mot er avgjørende i tider som dette. Til å inspirere og velsigne, til å tale, har «Nettverk for menn» virkelig fått et knippe med sterke, salvede talere, blant annet:

 

Sterke forkynnere kommer
Alv Magnus, tidligere leder av «Ungdom i oppdrag», i dag kanskje mest kjent som en av landets fremste tolkere av Han Nielsen Hauges liv og gjerninger. Men Magnus er også en meget ettertraktet forkynner.
Jens Petter Jørgensen, stifter av «Oase», fornyelsesbevegelsen som han selv ledet i 20 år.
Dennis Greenidge, Norgesvenn som ofte taler forskjellige steder i landet og er meget etterspurt. Han er til daglig seniorpastor av The Worldwide Mission Fellowship i London.
Andreas Kjøndal som jobber ved KVS Lyngdal (Kristne videregående skole Sør). Opprinnelig fra Larvik og som selv var elev ved samme skole for over 20 år siden.

 

Slik sender TV Visjon Norge
TV Visjon Norge har ved flere anledninger sendt konferansen da den sto på programmet i januar. Men selv om arrangementet er flyttet til september er selvfølgelig kanalen på plass. TV Visjon Norge sender kveldsmøtene fra Filadelfia Vennesla 23. og 24. september kl. 20.00. De andre møtene blir gjort i opptak og sendes ved en senere anledning.
Mer info kan man finne på www.nettverkformenn.no/konferanser.