BILDE: Det handler mye om klima når Pastor Jan-Aage Torp møter Bjørn Kjærand Haugland.

 

I «Hovedstaden»: Bjørn Kjærand Haugland – klimadirektøren

Medlemsorganisasjonen Skift Norge består av de største klimaledere i næringslivet som ønsker å være pådrivere for at Norge når sine klimamål innen 2030. Bjørn Kjærand Haugland leder altså organisasjonen.

 

De største klimalederne i næringslivet, og som er medlemmer av Skift Norge, ønsker å gå foran for å vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippsamfunnet.

Jan-Aage Torp møter klimadirektøren til den første av to samtaler på hovedkontoret til Miljøstiftelsen ZERO i Oslo, der Skift Norge holder til.

Den ingeniørutdannede Bjørn Kjærand Haugland har rik erfaring som en leder i Det Norske Veritas, og var i mange år posisjonert i Japan, Kina og Korea.

Programmet «Hovedstaden med Pastor Torp» sendes alltid på TV Visjon Norge mandager.

Første del av møtet med Bjørn Kjærand Haugland kommer 26. september kl 19:00.