BILDE: Bjørnar Heimstad har undervist tusener gjennom sitt virke med International Gospel Mission. Og han har vært med på store kampanjer på alle kontinent og prediket Guds ord.

 

Bjørnar Heimstad har ukens andakt: Åndens kraft er handlingskraft

Bjørnar Heimstad har reist i mer enn 45 nasjoner, talt på store konferanser og undervist nover 40.000 ledere på alle kontinenter. IGM driver også barnehjem og skoler for foreldreløse barn og unge. Bjørnar har ukens andakt:

 

Påsken og pinsen er høytider som forteller om veldige kraftdemonstrasjoner fra Guds side. Guds kraft reiste Kristus opp fra de døde (Rom.8,11) og Den Hellige Ånd ble utøst med kraft på Pinsedag (Apg. 2, 1-4).
Åndsutgydelsen på Pinsedag var en direkte oppfyllelse av Jesu løfte til sine etterfølgere; «Dere skal få kraft i det Den Hellige Ånd kommer over dere.» (Apg.1,8.)

Hva slags kraft er det snakk om?
Når vi snakker om Guds kraft, er det viktig å være enig om hvilken type kraft vi snakker om. Dette er en kraft som klarer å føre mennesker over fra død til liv, fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud. (Kol.1,13 og 1.Joh.3,14.) Bibelen bruker faktisk et så sterkt uttrykk som «en ny fødsel», når den beskriver frelsen i Jesus Kristus. (Joh.1,12-13 og Joh.3,3.)

Handlingskraft
Den Hellige Ånds kraft har blitt gitt oss med den helt spesifike hensikt å bringe Guds rike (himlenes rike) til vår verden. Kraft til å være vitner i Jerusalem, Judea, Samaria og helt til jordens ende. (Apg.1,8. ) Kraft til å bringe ut nyheter som Gud selv bekrefter med tegn, under og helbredelser. (Mark.16,20.)
Det var slik Den Hellige Ånds kraft fungerte i Jesu eget liv. Etter at Han ble fylt med Ånden, ser vi en handlingskraft som historien ikke hadde sett maken til. Føljetongen blir bare ytterligere forsterket når Jesus gir denne handlingskraften til sine etterfølgere. «Det var stor nåde over dem alle.» (Apg.4,33.)

Nådens kraft
I Bibelen kalles Den Hellige Ånd også Kristi Ånd, altså den samme Ånd som var i Jesus. Det tales også om Nådens Ånd, og denne Ånd av nåde kom til oss alle ved Jesus Kristus. Med Kristus kom nåden, og «av Hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde.» (Joh.1,14, 16 – 17). Den samme ånd som var i Jesus, virket nå i Hans etterfølgere.
Guds nåde gjør oss derfor ikke late, handlingslammet eller tom for ideer og løsninger, men gir oss nye ressurser og handlingskraft. Paulus beskriver denne ekspansjons-kraften: «Jeg har arbeidet enda mer enn dem alle, dog ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.» (1.Kor.15,10.) Det han fikk utrettet, taler for seg selv. Han sier videre: «Jeg arbeider og kjemper ved Hans kraft som virker kraftig i meg.» (Kol.1,29.)

Hvor finner vi denne kraften?
Etter Jesu død, oppstandelse og pinsedag, finner vi at denne kraften tok bolig i mennesker. Den kraft som reiste Kristus opp fra de døde, bor i oss! (Rom.8,11.)
Kjennetegnet på Paulus sin livsstil var at Han jobbet hardt for at mennesker skulle få høre Evangeliet og møte Gud. Og han forklarer igjen hemmeligheten: «Jeg makter alt i Kristus, Han som styrker meg.» (Fil.4,13.)
I Ef.3,20 forteller han hvordan Gud virker: «Han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter den kraft som virker i oss.»

Å oppdage det vi allerede har
Det går an å lete i hele huset etter brillene, og så har vi dem faktisk på nesen. Vi behøver ikke å fare til Himmelen for å hente Kristus ned, eller i avgrunnen for å hente Ham opp fra de døde. Ordet (Kristus) er oss nær, i vår munn og i våre hjerter. (Rom.10,6-8.)
«I Ham er det vi lever, beveger oss og er til.» (Apg.17,28.)
Og når vi oppdager mer og mer av hvem vi er, hva vi har og hva vi kan gjøre i HAM, da forløses herlighet og handlingskraft.
Nådens kraft var hemmeligheten i Paulus sitt liv, og derfor avslutter jeg med å repetere nøkkelverset i 1.Kor.15,10:
«Jeg har arbeidet enda mer enn dem alle, dog ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.»