BILDE: Harald Grønlund har hatt mange oppgaver. Gateevangelisering og bønnearbeid  har alltid vært sentralt. Han var med å starte Bønnens Hus i Kristiansand. Var 10 år som evangelist og misjonær i Kongo for De Frie Evangeliske Forsamlinger. Pastor i Kristi Menighet Halden (1år) og pastor i 6 år i Lista Misjonskirke. Nå er han pensjonist, men stadig aktiv i Guds rike.

 

Harald Grønlund har denne ukens andakt: Gi ikke opp!

Mange grupper i samfunnet synes gjenåpningen etter pandemien gikk for sakte. Det gjaldt også for oss som kristne, utålmodigheten tok tak i oss. Vi ville møtes i Kristi fellesskap. Vi kjente på at det å være alene ikke var godt for oss.

 

For noen kunne det også gå på troen løs. Da det i denne perioden ble bedt om at pandemien måtte stanse, og det gikk to år før vi kunne møtes ; hvor er du Gud midt i dette scenario? Tenkte noen. Vi synes svaret uteblir, men i slike situasjoner behøver vi ikke å gi opp.

 

JESUS ER HERRE OVER HVER SITUASJON
For deg og meg som et Guds barn, så kan vi vite at hver morgen når vi våkner opp er vi ikke alene. Dette selv om det er bare jeg som bor i huset, i leiligheten eller på hybelen. Denne sannheten vil være en styrke, trøst, oppmuntring og det som vil bære oss gjennom dagen samme hvordan vi føler oss når vi våkner og trår ut av senga.
Tenk å våkne med den sannheten som David sier: «Sannelig, bare godhet og miskunnhet skal etterlate meg alle mitt livs dager. Og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid» Salm.23:6
Profeten Jeremia sier også noe som gir oss trygghet når vi står opp til en ny dag: «Men jeg har fortsatt håp, og det er på grunn av Herrens godhet at det ikke er helt over og ute med oss, for det er ikke slutt på Hans bamhjertighet. Den er ny hver morgen. Stor er Hans trofasthet. « Herren er den jeg kan håpe på hjelp fra,» sier min sjel, «derfor håper jeg på Ham.» Det er godt å vente i stillhet på Herrens rednig.» Klag.3:22-23.
Og til slutt vil jeg ta med et vers igjen av David: «For Hans godhet mot oss er stor og Herrens trofasthet varer til evig tid. Lov Herren!» Salm.117:2
Ta situasjonen når Jesus stiller stormen. Jesus har tatt med seg disiplene i en båt og skal over på den andre siden av sjøen, Han er trett etter en hektisk dag og legger seg derfor til å sove bak i båten på en pute. Disiplene blir redde, for båten holder på å bli fylt av vann; og da vekker de Jesus og sier til Ham: «Herre bryr du deg ikke om at vi går under?» Mark.4:38a
Hva er så Jesu reaksjon på dette spørsmålet? Jo, Jesus stod opp med en gang og truet vinden idet Han sa: «Hold fred, vær stille!» Og vinden la seg, og det ble en mektig stillhet.» Mark.4:38b
Eller den situasjonen når folket hadde vært sammen med Jesus og disiplene en hel dag og disiplene mente at Jesus burde sende folket bort slik at de kunne få seg noe mat. Men Jesus viser også her at Han har kontroll, med den utfordringen som Han gir disiplene med ordene: «De trenger ikke å dra bort for dere skal gi dem å spise!»
S.ynes jeg ser fortvilelsen i ansiktene på disiplene når Jesus sier dette. Og derfor merker du noe av dette også når de sier til Jesus: «Vi har bare fem brød og to fisker her.» Jesus har full kontroll på denne situasjonen også, og derfor sier Han til dem: «Kom hit til Meg med dem!» Matt.14:16-17. Legg merke til hvordan Jesus viser at Han har kontroll over situasjonen, for Han ber folkeskaren sette seg ned på sletten og så løfter Han brødet opp mot himmelen og velsigner det, bryter brødet og gir det til disiplene som deler ut til den store skaren på 5000 mennesker. Og så vet du og jeg at det ble nok til alle, ja til og med mat til overs. NÅR HAN HAR KONTROLL OVER SITUASJONEN, SÅ GJELDER DET DIN OG MIN STUASJON I DAG.

 

GI IKKE OPP!
Du og jeg har områder og personer som vi ber for, de ligger oss sterkt på hjertet og vi synes ikke det skjer noen forandring. Men la oss se hva GUDS ORD sier: «Se,Herrens hånd er ikke for kort til å frelse. Hans øre er ikke tunghørt så det ikke kan høre.» Jes.59:1 Dette er en oppmuntring fra Jesus til deg om å ikke gi opp, svaret KOMMER!!! Han har et hjerte for oss og de områdene vi ber for.
SÅ LA OSS STÅ PÅ I VÅRT BØNNELIV OG IKKE GI OPP. DET SKJER NOE HVER GANG VI LEGGER DET FRAM FOR HAM!