BILDE: Unni Fredstad er forkynner og sjelesørger. Hun har også hatt sin egen programserie på TV Visjon Norge, kalt «Veien hjem». Hun er bosatt på Langhus i Nordre Follo kommune, er gift og har tre barn – og tre barnebarn.

Andakt ved Unni Fredstad: Frykt ikke!

«Frykt ikke, for jeg er med deg, se deg ikke engstelig om for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd». Dette leser vi i Jesaia 41:10.

 

For noen år tilbake fikk en slektning av meg en alvorlig kreftdiagnose. Samme dag som beskjeden kom, fikk hun dette verset i Jesaia kapittel 41: «Frykt ikke for jeg er med deg, se deg ikke engstelig om for jeg er DIN GUD».
Disse ordene fikk hun å leve på. Det gav henne trygghet, styrke og fred, like til det siste. Hun ble båret på troens vinger.
I Salme 23:4 leser vi: «Om jeg skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav trøster meg».
Frykt er en del av menneskets grunnleggende følelser. Det vet Gud vår Far. Derfor har Han gitt oss et verktøy i striden, sitt eget ord. Han som kjenner den enkeltes livsvandring, vet at livet vil by på utfordringer. Bibelen, Guds ord, er ferskvare. Han vet hva du og jeg er i behov av til enhver tid.

 

Et ord i rette tid
Da min mann og jeg skulle bli foreldre for tredje gang, var jeg engstelig for fødselen. Da fikk jeg et konkret fra Salme 56 og vers 3: «På den dag jeg frykter setter jeg min lit til deg».
Fødselen ble en utfordring, men jeg hadde fått en visshet om at Herren var med meg, og så min situasjon. Himmelens ressurser er tilgjengelige for oss gjennom Jesus Kristus.

 

Nådens trone

«Da vi har så stor en yppersteprest, som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid». Hebreerne 4: 14-16.

 

En ny og levende vei
Kanskje du strever med frykt i din hverdag, det være seg om økonomi, helse, arbeid, tanker om døden, fremtiden, barna etc..
Gå til Ham som har øyne som ser – og ører som hører, Han som sier «meg er gitt all makt i himmel og på jord». Han har makt til å frelse, helbrede og hjelpe mennesker i deres nød.
Han som er selve livet, vil hjelpe deg gjennom DETTE livet. Salme 86:6: «På den dag jeg er i nød, kaller jeg på deg, for du svarer meg». Husk: Ordet er ferskvare. Han vil gi DEG et ord i rette tid.
«Frykt ikke, for jeg er med deg, se deg ikke engstelig omkring, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd». Jes.40:10
Disse ordene kan du ta med deg inn i din hverdag. Og ikke minst disse:
«Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred!» 4. Mos 6:24-26.