BILDE: Arnfinn Clementsen har ukens andakt. Hver søndag kveld legges en ny ukes- andakt ut på vår web-site.

Arnfinn Clementsen har andakten: Gjenoppdag kraften i evangeliet!

I 1981 flyttet Arnfinn Clemnetsen med familien til Stavanger hvor han ble pastor i pinsemenigheten Zion. Det er fra denne tiden at Clementsens evner som forkynner og leder ble kjent i Norg. Han skriver:

Vi har verdens beste budskap, men hvis det ikke kommuniseres til dagens mennesker, har det ingen funksjon. Samtidig er det viktig å forstå at selve innholdet i evangeliet ikke skal forandres. Det skal forkynnes i Den Hellige Ånds kraft, slik at mennesker som hører det kan komme til tro.
Sannheten om Jesu kors og Jesu seiersrike oppstandelse fra de døde er evige og kraftfulle og må aldri forandres. Jesu forsoningsverk kan aldri overvurderes, bare undervurderes. Jeg tror at den kristne kirke må gjenoppdage kraften i det enkle evangeliet!

 

Evangeliet har kraft til å forandre
Evangeliet er ingen morallære, men det har kraft til å forandre menneskers liv. Evangeliet er ikke en livsfilosofi, men det løfter menneskers livskvalitet og gir hjelp til å leve. Evangeliet er ikke en religion, men det er veien til frelse og relasjon med Gud. Paulus skriver om kraften i evangeliet i sitt første brev til Korinterne. Paulus forklarer at de religiøse jødene søker tegn, og de filosofiske grekerne søker visdom, men vårt budskap er en korsfestet Kristus. For jødene er dette et anstøt (skandale/ snublesten) og for grekerne en dårskap (dumhet/ idioti), men for oss som tror et det en Guds kraft. Slik er det også i dag. Evangeliet er totalt forskjellig fra all religiøs tankegang som bygger på hva vi skal og må gjøre. Religion er menneskets vei til Gud gjennom bud og regler og egne gjerninger, mens evangeliet er Guds vei til mennesket av Guds nåde.
Bibelen forakter slett ikke verken evnen til å tenke, studere eller filosofere, og den forkaster absolutt ikke kunnskap. Men evangeliets kjerne og budskap handler om enkel tro, og i møte med evangeliet er alle mennesker like og på samme nivå. Vi møter Gud som syndere og erklæres rettferdige ved Hans nåde.

 

Forkynnelsen av evangeliet
Det finnes en kraft i evangeliet som virker når den forkynnes og tros. Det er stor forskjell på å «forkynne evangeliet» og det å «snakke om det», eller filosofere over det. Som sagt må budskapet kommuniseres og aktualiseres, men samtidig vil evangeliet alltid være en «skandale» for de som vil bygge sin frelse på sine egne gjerninger, og en «dumhet» for de som vil bygge på sin egen intellektuelle kapasitet. I vår kunnskapsrike tid kan det være en fare hvis forkynnelse i gudstjenester og møter reduseres til en type «hjelp til å leve» eller «lifecoaching». Vårt oppdrag i den kristne kirke er å forkynne og undervise Guds ord og gjøre det relevant slik at mennesker får hjelp, styrke og støtte i sin hverdag. Vi må begynne i rett ende og bygge en bro fra Ordet til folks hverdag – og ikke motsatt.

 

Evangeliet fra generasjon til generasjon
Evangeliet er Guds gave fra generasjon til generasjon, aktuelt til alle tider. Hvis ikke evangeliet blir levende og aktualisert for nye generasjoner blir kristen tro bare en livsanskuelse eller en morallære, og menighetslivet blir redusert til en sosial klubb. Kristne kjernebegreper som «frelse», «gjenopprettelse», «rettferdighet», «hellighet», «forløsning», «nåde» og «helbredelse», må undervises enkelt og levende slik at nye generasjoner av barn og unge, og nye mennesker og nye troende, kan få tak i dette i sine hjerter. Da får man balast og grunnvoll i livet.

 

Evangeliets linse og lys
Jeg har ofte sagt at i hvert eneste ledermøte i kristen sammenheng bør det står en sak øverst sakslisten; «Hvordan kan vi nå nye mennesker og nye generasjoner med evangeliet?» Midt i menigheten kan vi ofte vektlegge for mye sekundære og mindre viktige ting. Vi kan bli krevende og loviske i vårt forhold til mennesker, eller mystiske og «overåndelige» i vår søken etter Guds kraft. Da glemmer vi lett selve kraftkilden.
Mange i vårt land kjenner dessverre bare til kristendommen som en religion med bud og forskrifter, men som religion har ikke den kristne tro kraft til å forandre ett eneste menneske, eller en nasjon. I vår tid hvor vi merker presset på trosfrihet og ensidig toleranse er ikke vårt svar først og fremst protest og demonstrasjon, selv om det av og til er nødvendig, og vi skal hele tiden stå opp for det som er rett og sant!
Men både våre ord og handlinger må formidles gjennom evangeliets linse og lys.
Den kristne kirke må gjenoppdage kraften i evangeliet, og min bønn er at 2023 skal bli et «evangeliets år» i vårt land!