BILDE: Ole Bjørn Saltnes stiller med ukens andakt.

Ole Bjørn Saltnes har ukens andakt: ONE WAY!

For oss som var unge på 70-tallet, var «One Way» et kjent slagord! Jesus-vekkelsen hadde grepet ungdommer over hele verden, og vi forkynte på plakater og «buttons» at det fantes bare en vei til himmelen -gjennom Jesus Kristus.

 

Jesus-vekkelsen berørte også Norge, og stevner, konferanser og konserter samlet store menneskemengder. Ikke få unge mennesker ble frelst og døpt, og vi møtte dem på gater og torg hvor de frimodig vitnet om Jesus.

 

I dag er situasjonen på mange måter annerledes i landet vårt, men personen Jesus er like aktuell! Kong Salomo profeterer om ham:

 

Hans navn består til evig tid. Så lenge solen skinner, skal Hans navn skyte friske skudd. Og de skal bli velsignet i Ham, og alle folkeslag skal prise Ham salig. (Salme 72,17)

 

Jeg besøkte nylig en russisktalende menighet i Estland. De opplever at størsteparten av menneskene som har blitt frelst i løpet av det siste året (og det er flere hundre), er helt unge mennesker. Ja, faktisk er tilstrømningen til møter og gudstjenester så stor, at menigheten må bruke en ekstra bygning for å få plass til alle. Det som kjennetegner ungdommene, er en Jesus-begeistring, som minner om hva som skjedde på 70-tallet.

 

Lignende rapporter strømmer inn fra mange land i Øst-Europa (Russland, Moldova, Ukraina m.fl.). En Jesus-vekkelse er på gang! Bibelverset over minner oss om at navnet Jesus vil aldri bli uaktuelt, tvert om vil det øke i glans og betydning når vi går lenger inn i endetiden!

 

Frelsesoffiseren David Welander forsto det da han skrev sin udødelige sang for hundre år siden: «Navnet Jesus blekner aldri»! Og dagen kommer da hvert kne skal bøye seg for dette navnet, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære! (Fil. 2,10-11).

 

Navnet Jesus inneholder den samme makt og myndighet som Jesus hadde da han gikk her nede. Derfor heter det i misjonsbefalingen: «I mitt navn -skal dere kaste ut onde ånder, tale med tunger, legge hendene på de syke …! (Mark. 16,17-18). Det betyr at vi skal bruke Jesu navn når vi ber! Det er frelse og helbredelse i dette navnet! «Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst!» (Rom.10,13). Røveren på korset erfarte at det holdt i livets siste sekunder å påkalle Frelsernavnet! (Luk. 23,42-43). Den lamme mannen ved tempelporten ble mirakuløst helbredet ved det samme navnet (Ap.gj. 3,6-8, 16). Og vi kan frimodig be om det vi trenger i dette navnet! (Joh. 14,13-14).

 

La oss som aldri før frimodig proklamere «One Way» for folket! Og overfor store utfordringer som kan møte oss i livet -la oss nevne navnet Jesus inn i situasjonen! Når ikke noe annet hjelper, rop: Jesus! Den tidligere uteliggeren og rusmisbrukeren Johan fortalte nylig i et møte hvordan lyset strømmet inn i hans liv da han fortvilte ropte til Jesus om hjelp! Jesus lever!