BILDE: Jan-Aage Torp (t.v.) er på besøk hos den profilerte advokaten John Kristian Elden i denne mandagens utgave av «Hovedstaden med Pastor Torp».

John Christian Elden – om pastorers taushetsplikt, i «Hovedstaden»

Elden er advokat med møterett i Norges Høyesterett, og mangeårig redaksjonsmedlem i Lovdata. Elden er således trolig den mest kunnskapsrike i Norge omkring Loven og anvendelsen av den.

 

Dette var bakgrunnen for at Jan-Aage Torp ba om en samtale med ham. Det handlet om et utspill fra Barne- og familiedepartementet om hvorvidt forstandere for trossamfunn skal pålegges meldeplikt overfor barnevernet og Politiet, og om en lemping av taushetsplikten bør vurderes, noe som vil kunne få vidtrekkende følger for prester, pastorer, imamer og rabbinere.

 

Svarer med tyngde
Elden svarer i programmet kommende mandag 20. mars med tyngde om straffelovens ufravikelige bestemmelser om denne taushetsplikten, og om Lov om avvergeplikt. Han gir vurderinger som bør bringe ro til trossamfunnene.
Se denne høyaktuelle episoden av «Hovedstaden med Pastor Torp» som sendes på TV Visjon Norge mandag 20. mars kl 19:00.