BILDE: Vil du bo her i påsken? Visjon Gjestegård ønsker deg velkommen til både møter og godt samvær.

 

Hva med påske på Gjestegården? TV-sendinger og møter fra Skjærtorsdag

Du kan velge å komme til ett eller flere møter, men aller helst bør du overnatte på Gjestegården og sånn sett ha kort vei til begivenhetene. Har du lyst og mulighet til å overnatte, ring Gjestegården på telefon: 3221 1316.

Møtene hver kveld starter kl. 18, og blir sendt på TV fra kl. 20. Så vil du oppleve møtene på direkten så må du altså være på plass kl 18.
Det blir kveldsmøter torsdag, fredag, lørdag og søndag. I tillegg blir det formiddagsmøte søndag 1. påskedag.
Remi Andre Hornes er den som innleder talerlisten i denne påsken, Skjærtorsdag kl. 18.00.
Han har vært på Visjon Norge flere ganger. Egentlig fra Bergen, men bosatt på Sørlandet.
Langfredag taler Unni Fredstad fra Ski, et kjent ansikt på TV Visjon Norge, og Tom Ariel Olsen fra Sarpsborg.

 

Misjonsbefalingen hver dag
Lørdag er det Yngvar Pettersen, en av de virkelig store veteraner i De frie evangeliske forsamlinger, og Jan Ove Kleppe fra Misjonsbefalingen. Sistnevnte, Misjonsbefalingen med Jostein Kirkenes i spissen, står for sang og musikk, med unntak av det siste møtet søndag, da er det Anja Karlsson med team som deltar.
Høytidsmøtet søndag 1. påskedag kl. 11 har Arne Pedersen som taler, kjent fra TV Visjon Norge. Daniel Karlsson er taler på det siste møtet kl. 18.00.
Visjon Gjestegård er en av flere områder som Skandinavias største kristne TV-kanal bruker for opptak, eller direkte sendinger. Området er teknisk sett blitt oppgradert ganske kraftig det siste året.
Juleprogrammene blir blant annet tatt opp her, 20 års markeringen til Visjon Norge 24. mars likeså. Og nå altså, selve påskehøytiden.

 

PROGRAMMET:
6. MARS, Skjærtorsdag. Møtestart kl. 18. Taler: Remi Andre Hornes.
7. MARS, Langfredag. Møtestart kl. 18. Talere: Unni Fredstad og Tom Ariel Olsen.
8. MARS, Påskeaften. Møtestart kl. 18. Talere: Yngvar Pettersen og Jan Ove Kleppe.
9. MARS, 1. påskedag. Møtestart kl. 11 og 18. Talere: Arne Pedersen (11) og Daniel Karlsson.

Arne Pedersen og Svein Lindset blir møteledere i perioden.

 

PS: På TV er møtene stipulert til to timer. Fra kl. 22 hver kveld i påsken sendes «Høytidsprat», en utgave av «Hjertets sang», ledet av Randi Filtvedt Johansen.

BILDE: Remi Andre Hornes åpner talerlisten i forbindelse med påsken.

 

BILDE: Unni Fredstad blir å se og høre Langfredag.

 

BILDE: Yngvar Pettersen, ofte brukt i undervisnings-programmer på Visjon Norge, kommer lørdag.