BILDE: Stig-André Lippert, fra «Ordet og Israel», en av sendepartnerne til Visjon Norge, har ukens andakt. Og det handler selvfølgelig om påsken og oppstandelsen.

Stig-André Lippert har ukens andakt: Den livsviktige graven

Påske står igjen for tur. Kanskje litt rart å si, men jeg synes på en måte høytider er det vanskeligste å forholde seg til som forkynner og skribent. På en annen side er det jo veldig greit.

 

For det er ingen tvil om hva som skal løftes frem fra prekestolen på langfredag, julaften eller Kristi Himmelfartsdag. Og nettopp det er poenget mitt! Av dere som leser disse linjene, vet bortimot 10 av 10 hva påsken dreier seg om. Om du ikke har alt på rams, så kan de fleste av oss essensen i innholdet i kraft av å være nordmenn. Fra talerstolene skal vi altså forkynne et budskap som egentlig de aller fleste kan på rams. Likevel vil de aller fleste få noe ut av gudstjenesten, lære noe nytt eller høre det på en ny måte. Og det er ikke lett når vi nå skal feire påske for gang nummer 2023, litt enkelt sagt.

 

En enkel hendelse i påskeuka
Det kristne budskapet står og faller på en enkelt hendelse i påskeuka. Oppstandelsen fra de døde! Hvis Jesus ikke har seiret over døden, gir det liten mening for oss som verdensvid kirke å holde på med det vi gjør. Vi er nødt til å ha oppstandelsen av Jesus Kristus, og følgelig vårt håp om det som venter bak død og grav. Dette var apostelen Paulus også smertelig klar over. I 1. korinterbrev kapittel 15 maler han dette bildet med så tydelig pensel som han kan.
«Hvis det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus oppstått. Og hvis ikke Kristus er oppstått, da er vår forkynnelse uten innhold, og troen deres er også uten innhold.» 1. kor 15,13-14

 

«…og hvis Kristus ikke er oppstått…»
Radikale ord fra Paulus, hvis vi ser nøye på det. At Jesus ikke har oppstått – hvis det ikke er noen oppstandelse, er for så vidt greit nok. Men om så er, så snur det altså opp ned på alt. Det blir ikke bare mindre kraftfullt, eller vi må argumentere på en annen måte eller klamre oss til noe annet. Nei, da er forkynnelsen og det vi tror på uten innhold, sier Paulus. Eller det blir meningsløst, for å si det på godt norsk.
«Og hvis Kristus ikke er oppstått, er troen deres til ingen nytte. Dere er fortsatt i deres synder.» 1. kor 15,17
Paulus svarer på problemstillingen i vers 17. Som kristne forkynner vi at Jesus har tatt på seg all verdens synd, og seiret over død og grav. Hvis han ikke har gjort det, da har vi fremdeles det samme problemet som ikke-troende har. Vi har ingen til å ta på seg vår skyld. Om Jesus aldri sto opp, så kan han ha vært en så god og moralsk person han bare ville. Det hjelper oss ingenting. Og det gjelder ikke bare for oss som lever i dag. Det gjelder alle som har blitt forfulgt og ofret livet for det de har trodd på.
«Da er også de som er sovnet inn i Kristis, gått fortapt. Hvis det bare er i dette livet vi har satt vårt håp til Kristis, da er vi de ynkeligste av alle mennesker.» 1. kor 15,18-19

 

Legger ikke mye imellom
Når vi leser om Paulus, og i hans egne verk, ser vi fort at han ikke legger mye imellom når han tar et oppgjør med forskjellige mennesker. Og han er krystallklar på budskapet. Men han svarer sine søsken i Kristus med samme mynt når det er på sin plass. Om vi bare setter vår lit til Kristus i dette livet, da er vi de ynkeligste av alle mennesker, skriver han til menigheten i Korint. Selv om det er skrevet med skarp penn, så har han unektelig et poeng.
Men så avslutter han heldigvis ikke der.
«Men nå er Kristus oppstått fra de døde …» 1. kor 15,20a
Og da har vi plutselig et innhold og et kraftfullt evangelium å bringe til torgs likevel. Så trekker Paulus videre linjene tilbake til Edens hage i 1. Mosebok. Døden kom inn ved et menneske, og oppstandelsen fra de døde kom ved et menneske. Vi døde i Adam, vi blir levendegjort i Kristus. Eller på grunn av Han som kom for å rette opp i det som gikk galt, for å si det på en annen måte. Mange som leser disse linjene kjenner påskebudskapet så inderlig vel. Ikke la det bli lite i år heller. Alt vi tror på står og faller med oppstandelsen. La DET budskapet skinne klart gjennom i forkynnelsen også denne påsken.
Han er oppstanden!