BILDE: Unni Fredstad er bosatt på Langhus, i Nordre Follo kommune. Hun er gift, har tre voksne barn og tre barnebarn. Hun har denne ukens andakt.

Unni Fredstad har ukens andakt: Fremtid og håp

«Jeg vet de tanker jeg tenker om dere», sier HERREN. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp» (Jer. 29:11).

 

I en tid med lite guds-kunnskap er det enklere for fienden å forføre menneskene. Den letteste veien for djevelen inn i menneskers hjerter, er uvitenhet og tvil. Og for de fleste syntes det som om det Jesus gjorde for oss på korset ikke er sant eller relevant for den tiden vi lever i. Vi er kommet lengre, mener mange.
Det er ikke underlig at evangeliet blir stigmatisert, og at en prøver å hindre barn og unge i å lære om JESUS. Bibelen sier:
«Lær den unge den vei han skal vandre, så viker han ikke av den når han blir gammel».
Denne verdens gud har også noe å tilby. Blant annet fred gjennom meditasjon.
Eller det oppmuntres til å leve ut sine lyster og begjær.
Men vår Gud har så mye mer å tilby. Han vil gi oss et helt nytt liv, der vi ønsker å fornekte ugudelighet og verdslige lyster.
Den høyeste form for fred er å få fredsfyrsten på innsiden.
«Ikke den fred som verden gir, men min fred gir jeg dere», sier Jesus.
Det måtte et offer til for å gjenopprette forbindelsen mellom Gud og menneske. Det kostet Jesus alt.
Les gjerne Jesaia 53 vers 5: «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom».

 

Var Gud virkelig god?
Som nyfrelst forsto jeg ikke at Gud var god. Jeg så mer av denne verdens ondskap, enn Guds godhet.
Men det står i Bibelen om å vokse i nåde og kjennskap. I dag kan jeg si: Gud er god, men denne verden ligger i det onde, som vi både kan se og høre hver eneste dag.
Jesus kom for å gjøre ende på djevelens gjerninger.
Det har han gjort, han ropte det ut på korset:
DET ER FULLBRAKT!
Hvorfor skjer det ikke mer da? For det må inntas. Det går ikke av seg selv.
«Hvert sted du setter din fot gir jeg deg».
Det skjer intet om vi ikke begynner å be og arbeide.

 

Be og du skal få
«Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ende til eie.
Gå ut og forkynn evangeliet….»
Derfor har Gud gitt oss en fantastisk bønn i Matt 6: 9-13
«Fader vår du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde.
For rike er ditt. Makten og æren i evighet, Amen».

 

Gud har gitt oss noe
I en verden, der mye virker mer og mer uforutsigbart, har Gud gitt oss noe, nemlig sitt eget ord, åpenbart for oss gjennom Jesus Kristus, for at vi skal vite hva Guds vilje er.
På grunn av Jesu lydighet, har vi som tror fått del i Guds nåde og godhet.
Guds vilje er god, velbehagelig, fullkommen for oss mennesker. Han som har skapt oss, vil oss vel.
Han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Det er en himmel å vinne, og en fortapelse å unnfly.
Det hadde ikke vært nødvendig med Jesu død og oppstandelse, hvis det ikke var noe å bli frelst ifra, nemlig våre synder – og gjenopprette oss til ånd, sjel og legeme.
I 3. Johannes 1: 2 står det:
«Du elskede, jeg ønsker at du i alle deler må ha det godt. Og være ved god helse, liksom din sjel har det godt».
Altså – han har bare gode tanker for oss og ingen tanker til ulykke. Han vil gi oss fremtid og håp. Må Herren åpne våre øyne så vi ser hva vi har fått gjennom Jesus Kristus.
«Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred».