BILDE: Arne Pedersen med ukens andakt.

Arne Pedersen har ukens andakt: – Jesus kommer med fred

Pedersen er bosatt i Mjøndalen. Han er politisk engasjert og har i tillegg et hjerte for Mjøndalens fotballgutter i OBOS-ligaen. Han har ved flere anledninger hatt andakt her på Visjon Norges webside.

 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»
I avsnittet i Johannes kapitel 14: 1-6 avslører disiplene sin uvitenhet, dette til tross for at Jesus flere ganger hadde fortalt dem at han skulle forlate dem.
Disiplene befinner seg her, nærmest i en slags sjokktilstand, Alt de tidligere hadde hørt var glemt. Likevel kommer ikke Jesus med bebreidelser, men trøst.
«La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg»! Det var jo flere grunner til at disiplene ble fylt med frykt, Jesus hadde nettopp avslørt at Judas Iskariot skulle forråde ham, og ikke minst at han skulle forlate dem.
Jesus kom ikke bare med trøst, men også en befaling: «Bli ikke opprørt eller forferdet» – «La ikke angst og uro ta motet fra dere».
Vi må alle ta et oppgjør med tankebygninger som kommer, som ikke er av Gud.

 

Hvordan skal det gå?
Disiplene lurte på hvordan det skulle gå med dem. Du og jeg kan også være fryktsomme for fremtiden. Vi vet hva tyven vil: «Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod».
Tyven kalles også fredsforstyrreren. Jesus kommer med fred: «Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere». Tenk, i himmelen er det rom for alle, boliger for alle!
Hadde det ikke vært for Jesu død og oppstandelse, hadde det heller ikke vært noen himmel for oss!
«Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er».

Snart kommer Han tilbake
Jesus holder på med å gjøre i stand et sted for oss, snart kommer Han tilbake. Snart vil han hente oss hjem, og vil ta over ansvaret helt og fult: «Og dit jeg går, vet dere veien».
Veien var Jesus, det hadde han fortalt og dette burde de ha visst!
Likevel stiller Tomas spørsmålet: «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Thomas sa hva de andre tenkte og hva Peter allerede hadde spurt om: «Hvor går du hen»

Men enda engang, Jesus bebreidet dem ikke, til tross for deres vantro!
Men sier heller: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Slik som Jesus er DØREN er han VEIEN, den eneste adgangen til FADEREN. Han er den nye og levende veien like inn for Faderen, som er tilgjengelig nå. Jesus vil føre deg helt frem, hjem til himmelen. For han som begynte den gode gjerning i deg, er også mektig til å fullføre den.
«Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!» 4. Mos. 6.24-25